Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

 

O Centru

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ ustrojstvena je jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojemu je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela u pravovaljani materijalni dokaz. Centar je jedinstvena forenzična ustanova u Republici Hrvatskoj koja obavlja kriminalističko – tehničke poslove i vještačenja te izravno sudjeluje u otkrivanju gotovo svih kaznenih djela i njihovih počinitelja na području RH. Tijekom nepunih šest desetljeća svog postojanja i rada, Centar je izrastao u suvremenu instituciju koja danas stoji rame uz rame s europskim i svjetskim forenzičnim institutima.

Od 1998. godine Centar je punopravan član ENFSI-a (Eureopan Network of Forensic Science Institutes) – krovne organizacije nacionalnih forenzičnih instituta Europe, koja okuplja više od 60 članica iz gotovo svih država Europe, a prepoznata je kao eminentna institucija za forenzične znanosti koja osigurava kvalitetu, razvoj i provedbu forenzičkih znanosti. ENFSI funkcionira kroz sastanke članova, stručne skupove, otvorene sastanke forenzičkih stručnjaka, kao i kroz Radne grupe vještaka, Stalne odbore i Stručne radne skupine. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ aktivno sudjeluje u radu većine ENFSI-jevih radnih grupa u vidu prisustvovanja redovitim godišnjim radnim sastancima i konferencijama te provođenju kontrole kvalitete rada putem međulaboratorijskih testova kompetencije.

Centar nosi naziv Ivana Vučetića, Hrvata koji je 1891. godine u tadašnjoj argentinskoj policiji prvi u svijetu ustanovio sistematiku desetoprstne daktiloskopske zbirke, koja kao opći forenzički pojam u svijetu egzistira pod nazivom "Vucetichissimo". Novija povijest ove ustanove se veže za doba neposredno nakon II svjetskog rata, dok su još javna tužilaštva vodila istrage te se insistiralo na potrebi da se suzbijanje kriminaliteta postavi na znanstvene osnove.

  • 01.01.1953. Osnivanje Ureda za kriminološka ispitivanja sa zadaćom stvaranja uvjeta za uvođenje suvremenijih kriminalističkih metoda i ispitivanja fenomena kriminaliteta sa ciljem njegova uspješnijeg suzbijanja
  • 1959. Donesena je Uredba o organizaciji i radu DSUP-a u čijem 47-49. članu je reguliran status Ureda, 1967. Republički (SRH) zakon o unutrašnjim poslovima u članu 16. djelomično mijenja status Ureda i utvrđuje ga kao Zavod za kriminalistička vještačenja i kriminološka istraživanja. Zadaci Zavoda utvrđeni su posebnim pravilnikom objavljenim u "Narodnim novinama" (broj 9/1969). Zavod djeluje kao samostalna radna i samoupravna jedinica. Sjedište Zavoda je u zgradi u Runjaninovoj ulici br. 2, Zagreb
  • 1997. Centar seli u novu zgradu na Kustošiji, mijenja ime u Centar za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“
  • 1998. Centar za kriminalistička vještačenja postaje punopravan član European Network of Forensic Science Institutes-ENFSI (Europske mreže forenzičko znanstvenih instituta)
  • 2008. Centar mijenja ime u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić'
  • 2009. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Splitu
  • 2010. Centar postaje akreditirani laboratorij sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007
  • 2015. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Zagrebu 

Sustav upravljanja kvalitetom

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" akreditiran je sukladno međunarodnoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007. Sustav upravljanja kvalitetom i dobivanje statusa akreditiranog laboratorija uključuje je ispunjavanje svih zahtjeva Norme ISO 17025. Izrada i primjena kompletne dokumentacije sustava upravljanja, izrada i primjena pisanih procedura za provedbu metoda vještačenja, validacija metoda vještačenja, umjeravanje i redoviti nadzor ispravnosti svih instrumenata, provedba i provjera osposobljenosti djelatnika, provedba unutarnjih neovisnih ocjena, upravljanje nesukladnim radom, sudjelovanje u međunarodnim ispitivanjima sposobnosti, samo su neki od zahtjeva koje Centar provodi kako bi razinu kvalitete svojih ispitivanja i vještačenja održao na najvišem nivou.

Od ove godine Centar ima ukupno 64 akreditirane metode vještačenja iz područja vještačenja otisaka prstiju, bioloških i kontaktnih vještačenja, kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, vještačenja rukopisa i dokumenata, balističkih, mehanoskopskih i vještačenja tragova pucanja. Popis akreditiranih metoda kao i Potvrdu o akreditaciji Centra možete pogledati na adresi Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr/registar).

 

Ustroj

Načelnica Centra:  
Andrea Ledić
Pomoćnici:
Andro Vrdoljak
Dražen Mayka

Službe:
Služba daktiloskopije i  identifikacije
Služba bioloških i kontaktnih vješačenja
Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja
Služba traseoloških vještačenja
Služba za digitalnu forenziku
Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja

 
   
   

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

KONTAKT: Tel: +385 1 3788-231 | Fax: +385 1 3788-051

Potvrda o akreditaciji