Daktiloskopija

 

Daktiloskopija je jedna od najsigurnijih i najraširenijih metoda utvrđivanja identiteta osoba, na temelju papilarnih linija na prstima, dlanovima i tabanima ljudi. Daktiloskopija je u današnje vrijeme općeprihvaćena znanstvena metoda i znanstvena disciplina kojoj je svrha raspoznavanje ili razlikovanje osoba, identificiranje osoba te znanstveno, odnosno fizičko i pravno dokazivanje identiteta osoba.

Početci daktiloskopije u Hrvatskoj sežu u daleku 1904. godinu, kad je u Zagrebu prvi put daktiloskopiran okrivljenik za krivotvorenje čeških kruna, radilo se o Ambrozu Zlamal koji je daktiloskopiran 13. svibnja 1904. Od 1906. godine daktiloskopija je postala rutinska metoda pa je u Zagrebu osnovana prva daktiloskopska zbirka, a ona je do danas sastavni i neizostavni dio Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

U rujnu 1924. godine u Zagrebu je prilikom provođenja očevida na mjestu događaja teške krađe prvi put pronađen i izuzet trag papilarnih linija kao materijalni trag za identifikaciju.

Prvi stručnjak za identifikaciju papilarnih linija s područja Republike Hrvatske bio je Stjepan Kreč koji je 1926. godine završio školovanje za poslove monodaktiloskopije u Beču. Nedugo nakon toga, prvi je put na našem području s pomoću traga papilarnih linija identificiran počinitelj kaznenoga djela teške krađe u trgovačkoj radnji u Zagrebu, Radićeva 1, rumunjski državljanin Geis Heime Lutski. Od 1953. godine osnovna zadaća daktiloskopije i identifikacije u ovom Centru detekcija je tragova papilarnih linija primjenom najsuvremenijih metoda te identifikacija osoba na temelju otisaka papilarnih linija. Kontinuirano radimo na usavršavanju djelatnika i razvoju novih metoda da bi se podigla kvaliteta vještačenja. Svakodnevno razvijamo međunarodnu policijsku suradnju s članicama INTERPOLA i EUROPOL-a.

Kao punopravni član ENFSI-eve grupe za daktiloskopiju, svake godine prisustvujemo radionicama i stručnim simpozijima u sklopu kojih vrlo uspješno rješavamo zadane testove kompetencije. Prema vrstama, razlikujemo poslove detekcije, poslove identifikacije tragova papilarnih linija te poslove identifikacije otisaka papilarnih linija (osoba).

Poslovi detekcije obuhvaćaju: pregled predmeta koji se pronalaze na mjestima događaja uz primjenu forenzičkog svjetla, odabir odgovarajućih daktiloskopskih metoda detekcije papilarnih linija ovisno o vrstama podloga na kojima je potrebno provesti daktiloskopsku pretragu te provođenje daktiloskopske pretrage, a svemu je tome cilj pronalazak tragova papilarnih linija na osnovu kojih će se identificirati počinitelj, odnosno osoba od koje potječu.

Na neporoznim (neupijajućim) podlogama kao što su različite vrste metala (npr. vatrenog i hladnog oružja), PVC materijali, predmeti od stakla, materijali od alu-folija, različiti lakirani predmeti od drveta i keramike, primjenjuje se metoda izazivanja papilarnih linija s pomoću cijanoakrilatnih para. Ako je potrebno, postići bolju vizualizaciju ― kontrast papilarnih linija u odnosu na podlogu pronalaska, koriste se i različita sredstava za bojenje pronađenih tragova papilarnih linija (daktiloskopski prašci i/ili tekuća bojila kao što su Basic Yellow, Ardrox i dr.).

Prilikom daktiloskopskih pretraga poroznih (upijajućih) podloga, kao što su npr. papir, neobrađeno drvo, različite vrste šarenih materijala na bazi papira, novčanice, gipsane ploče i sl., koriste se ninhidrin, DFO, 1,2 IND i thermanin reagensi. U praksi se također često susreću različite vrste samoljepljivih traka na čijim se ljepljivim stranama poduzima daktiloskopska pretraga korištenjem metoda za ljepljive površine (Sticky Side, Wet powder ili Gentian Violet i dr.).

Na podlogama koje su kontaminirane tragovima krvi, a najčešće to nastaje u kaznenim djelima povezanim s napadom na život i tijelo (ubojstva, silovanja, razbojništva i sl.), primjenjuje se daktiloskopska pretraga s pomoću Amido Black reagensa, LCV kristali i dr. Uz svakodnevni rad vještaci iz područja daktiloskopije i identifikacije sudjeluju prilikom obrade mjesta događaja kaznenoga djela i pronalaženja tragova papilarnih linija na mjestima počinjenja najtežih kaznenih djela, a cilj im je rješavanje tih slučajeva. Također, vještaci provode edukaciju policijskih službenika i istražitelja o pravilima struke i ponašanju na mjestu događaja kaznenoga djela.

Poslovi identifikacije papilarnih linija obuhvaćaju: identifikaciju počinitelja na temelju tragova papilarnih linija pronađenih na mjestu događaja, vještačenje (komparativna usporedba) tragova pronađenih na mjestu događaja s otiscima domaćih osoba kojima je svrha eliminacija osoba koje su svakodnevno u doticaju s navedenim predmetima na kojima su pronađeni tragovi, usporedbu nepoznatih otisaka osoba s poznatim otiscima osoba da bi se pronašle osobe koje koriste tuđe identifikacijske podatke ― lažne identitete, usporedbu otisaka pronađenih nepoznatih mrtvih osoba te utvrđivanje identiteta osoba koje o sebi ne mogu dati identifikacijske podatke.

Iz područja identifikacije papilarnih linija akreditirana je metoda Daktiloskopsko (DKT) vještačenje.

U prostorijama Centra nalazi se Zbirka papilarnih linija koja sadrži otiske papilarnih linija počinitelja i osumnjičenika te tragove papilarnih linija s mjesta događaja.

Akreditirane metode:

  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću cijanoakrilatnih para
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću ninhidrin otopine
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću DFO otopine
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću amido black otopine
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću SPR otopine
  • Metoda izazivanja papilarniih linija na ljepljivim površinama
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću termanin otopine
  • Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću 1,2 IND otopine