početna > Policija > Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić > Službe > Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

U Službi za kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačanje provode se sljedeća ispitivanja i vještačenja:

Forenzična kemija

 • Vještačenje boja
 • Vještačenje stakla
 • Vještačenje tragova lakozapaljivih tekućina
 • Vještačenje eksploziva

 

Forenzična toksikologija

 • Vještačenje zaplijenjene droge
 • Komparativno vještačenje droge
 • Vještačenje pesticida i drugih otrova
 • Vještačenje droge, psihotropnih tvari i lijekova u biološkim uzorcima
 • Vještačenje etanola u biološkim uzorcima
 • Vještačenje karboksihemoglobina u biološkim uzorcima

 

Forenzika dokumenata i rukopisa

 • Vještačenje dokumenata
 • Vještačenje rukopisa