Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja

Područje osiguranje slijedivosti materijala vještačenja čine dvije različite cjeline – Interna pisarnica i Laboratorij za kriminalističku fotografiju.

U Internoj se pisarnici provodi zaprimanje i urudžbiranje pismena te materijala vještačenja pristiglih u Centar, nakon čega se oni distribuiraju unutar Centra, ovisno o područjima vještačenja.

Jednako tako, pismena sačinjena u Centru zajedno s pripadajućim materijalom vještačenja dostavljaju se Internoj pisarnici radi otpreme, a primjerci Zapisnika o vještačenju i dodatnih pismena pohranjuje u Arhivi Centra.

U cilju osuvremenjivanja poslovnih procesa, nabavljen je protočni skener visokih performansi za digitalizaciju registraturnog i arhivskoga gradiva te je otpočet postupak digitalizacije predmeta vještačenja i ostalih pismena Centra.

U Laboratoriju za forenzičnu fotografiju provodi se snimanje i izrada crno-bijelih i kolor fotografija, razvijanje kolor negativa te fotografska obrada predmeta vještačenja za potrebe Centra. Pritom se snimanje i izrada crno-bijelih fotografija prvenstveno provodi radi fotografske obrade otisaka papilarnih linija za potrebe daktiloskopskih vještačenja.

Osim toga, Laboratorij pruža usluge izrade kolor fotografija za pojedine policijske uprave, a prema potrebi i fotografske usluge za ostale ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova.