Služba daktiloskopije i identifikacije

U Službi daktiloskopije i identifikacije provode se slijedeća ispitivanja i vještačenja:

 • Izazivanje i identifikacija tragova papilarnih linija na materijalu izuzetom sa mjesta događaja,
 • Vještačenje tragova papilarnih linija sa mjesta događaja,
 • Vođenje Zbirke papilarnih linija i nacionalne AFIS baze,
 • Međunarodna razmjena spornih tragova i otisaka papilarnih linija osoba,
 • Unos, obrada i ažuriranja podataka otisaka papilarnih linija u Zbirci papilarnih linija,
 • Identifikacija i utvrđivanja identiteta osoba i nepoznatih mrtvih osoba,
 • Poslovi vezani uz sustav upravljanja kvalitetom, uvođenja novih i unaprjeđenje te razvoj postojećih metoda izazivanja papilarnih linija,
 • Izrada i provedba programa stručne osposobljenosti vještaka/djelatnika Centra za područja daktiloskopije,
 • Izrada i provedba programa stručne osposobljenosti djelatnika iz PU/PP  koji rade na poslovima obrade mjesta događaja kaznenog djela za područje daktiloskopije,
 • Poslovi vezani uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe,
 • Pružanje stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova obrade mjesta događaja