Upravljanje kvalitetom

Akreditacija Centra

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je s danom 08.04.2010. godine službeno stekao status akreditiranog laboratorija sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 – „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“ te je od strane nacionalnog akreditacijskog tijela – Hrvatske akreditacijske agencije zaprimio Potvrdu o akreditaciji, br. 1240, Klasa: 383-02/14-30/046, Ur.broj: 569-02/11-15-48 od 27.11.2015. godine.

Obzirom na pravnu snagu materijalnog dokaza, te sukladno zahtjevima svojih krajnjih korisnika, policijskih uprava MUP-a i tijela sudbene vlasti, kao i stranih forenzičnih ustanova temeljem međunarodnih ugovora, definirani strateški cilj ovog Centra je zadržavanje najvišeg ranga pružanja usluga vještačenja, ispitivanja i istraživanja u području forenzike.

Centar je prepoznao važnost implementacije i primjene sustava upravljanja kvalitetom ispitivanja te je još 2004. godine prijavio CARDS projekt pod nazivom „Borba protiv krijumčarenja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava“, koji je između ostaloga, uključivao implementaciju sustava upravljanja kvalitetom U Centru, te kao konačni cilj imao akreditaciju Centra sukladno međunarodnoj normi ISO 17025.

Koje su prednosti akreditacije? Akreditacija je formalno priznavanje stručnosti nekog laboratorija da obavlja određena ispitivanja ili određene vrste ispitivanja, sredstvo kojim se potvrđuje tehnička kompetencija laboratorija. Akreditacija je međunarodno priznato sredstvo za osiguranje povjerenja u rad institucija, kojima je državna uprava dala ovlast ispitivanja, mjerenja, certifikaciju i inspekciju, s ciljem zaštite javnih interesa. Akreditacija jamči podizanje razine organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija. Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu ispitivanja pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterije. Izborom akreditirane organizacije dobivaju se mjerodavni pružatelji usluga i pouzdana ispitivanja. Akreditirana organizacija ocijenjena je i pod stalnim nadzorom HAA dok traje akreditacija.

Put prema dobivanju akreditacije uključivao je ispunjavanje svih zahtjeva Norme ISO 17025. Izrada i primjena kompletne dokumentacije sustava upravljanja, izrada i primjena pisanih procedura za provedbu vještačenja, validacija metoda vještačenja, umjeravanje i redovita kontrola instrumenata, provedba i provjera osposobljenosti djelatnika, provedba unutarnjih neovisnih ocjena, upravljanje nesukladnim radom, samo su neki od zahtjeva Norme ISO 17025, a koje je Centar uspješno implementirao u svakodnevni rad.

Primjenom uspješno ocijenjenog sustava upravljanja kvalitetom Centar se kontinuirano obvezao:

 • Provoditi forenzična ispitivanja i vještačenja koja su točna, nepristrana, oslobođena od bilo kakvih utjecaja, temeljita, pravovremena, čime se postiže njihova pouzdanost i relevantnost.
 • Prikazivati rezultate ispitivanja i vještačenja u Zapisniku o vještačenju, te izlagati rezultate na sudskim raspravama na jasan, objektivan i način razumljiv krajnjim korisnicima,
 • Kontinuirano razvijati vještine i osposobljenost svojih djelatnika,
 • Poticati razvoj forenzičnih ispitivanja i istraživanja


Da bi ostvario navedene ciljeve Centar se obvezao, da će pored ispunjavanja svih zahtjeva Norme, kontinuirano raditi na poboljšavanju kvalitete ispitivanja, odnosno vještačenja. U prilog tome govore i uspješni rezultati provedene evaluacije kvalitete usluge koje Centar redovito provodi kod svojih krajnjih korisnika usluge i koristi ih za kontinuirano poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom.

Još bolji pokazatelj visoke kvalitete rada u Centru jesu rezultati međulaboratorijskih ispitivanja sposobnosti (proficiency testing) u kojeg u pravilu organizira ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), krovna europska organizacija forenzičnih laboratorija, a u kojima uglavnom sudjeluju svi forenzični laboratoriji u Europi, gdje je Centar u posljednjih dvije godine na testovima sposobnosti imao u potpunosti točne rezultate, a na posljednja tri testa (balistička vještačenja, kontaktna vještačenja i kemijsko-fizikalna vještačenja) imao rezultate u samom vrhu.

Centar je svojom kvalitetom ispitivanja, opremom i kompetencijom djelatnika uvijek bio rame uz rame sa najprestižnijim europskim i svjetskim forenzičnim institutima, a tu činjenicu potvrđuje i Potvrda o akreditaciji. Temeljem dobivene akreditacije sukladno međunarodno primjenjivoj Normi ISO 17025 njegovi rezultati priznati su bilo gdje u Europi i svijetu.

U svom opsegu akreditacije Centar trenutno ima 64 akreditirane metode sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025 iz slijedećih područja: daktiloskopija i identifikacija tragova otisaka papilarnih linija; vještačenje bioloških materijala (DNA); vještačenje kontatknih tragova tekstilnih vlakana, vještačenje eksploziva i uzroka požara; toksikološka vještačenja; ispitivanje vatrenog oružja; ispitivanje tragova alata i dr. Popis svih akreditiranih metoda u opsegu akreditacije možete pronaći na stranicama Hrvatske akreditacijske agencije na ovom linku.

Važeći popis akreditiranih metoda iz fleksibilnog područja akreditacije

 

Vrsta ispitivanja

Type of test

Materijali/Proizvodi
 

Materials/Products

Tehnika ispitivanja

Test technique
Metoda ispitivanja
 
Test method
U primjeni od
In use from

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detekcija poliformizama genetskih biljega

Detection of Polymorphism of Gene Loci

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razni materijali biološkog podrijetla

Various biological materials
  

Preliminarni testovi

 • Krv/blood
 • Slina/saliva
 • PSA/Prostate-Specific Antigen

Serološki testovi

 • Imuno-globulinski testovi/ immunoglobulin tests

Mikroskopija

 

Izolacija i pročišćavanje humane DNA

 • Anorganska upotrebom smole
 • Organska upotrebom otapala
 • Automatska (EZ1)
 • Kolone za pročišćavanje i ukocentriravanje

Kvantifikacija autosomalne i muško specifične DNA

 • ABI 7500
 • ABI 7000
 • RotorGene

Umnažanje genskih lokusa

 • GeneAMP PCR System 9700
D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D13S317, D7S820, CSF1PO, TPOX, D5S818, SE33, AMELOGENIN, DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385ab, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438 i DYS448

Detekcija umnoženih genskih lokusa upotrebom instrumenta za kapilarnu elektroforezu

 • 3130 xl GA
 • 3500 GA
 • 3500 xL GA
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda RU-113/1-31 Detekcija polimorfizama genetskih biljega

Method RU-113/1-31 Detection of Polymorphism of Gene Loci
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.04.2015.

 

Verzija  1.0