NOVOSTI

 
 

  • Početkom zimskog semestra nastavljamo s provedbom eksperimenta čiji je cilj provjera učinkovitosti kognitivno – bihevioralne tehnike snižavanja anksioznosti kao i tehnike korištene u sklopu Treninga mindfulnessa. Ispitivat će se djelotvornost navedenih tehnika u kontekstu ovladavanja stresom te učenja i pamćenja. Istraživanje će se temeljiti na eksperimentalnom nacrtu s jednom nezavisnom varijablom – vrsta tretmana (mindfulness intervencija, KBT intervencija, kontrola) i dvije zavisne varijable - anksioznost i pamćenje. Sudionici istraživanja bit će studenti i studentice Visoke policijske škole koji su ujedno i policijski službenici. Zadovoljavanje kriterija za uključivanje u istraživanje ispitat će se odgovarajućim psihodijagnostičkim instrumentima.
  •  Početkom studenog 2018. godine Savjetovalište s prezentacijom ostvarenih rezultata u sklopu projekta „Mindfulness u policiji“ sudjeluje na 26. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa sa simpozijem pod nazivom „Mindfulness u hrvatskoj policiji – čudo ili nešto sasvim logično?“
  • 29. studenog 2018. godine održat će se u organizaciji Savjetovališta na Visokoj policijskoj školi znanstveno – stručni simpozij pod nazivom „Psihološke novine u hrvatskoj policiji“ na kojem će biti prezentiran cjelokupni rad Savjetovališta s naglaskom na projekt „Mindfulness u policiji“
  • U siječnju i veljači 2019. godine u VII PP, Zagreb s Treningom mindfulnessa započinje treća skupina prijavljenih policijskih službenika
  • U ožujku 2019. godine Savjetovalište započinje s projektom „Različiti programi tjelovježbe i mentalno zdravlje policijskih službenika“