Projekti Savjetovališta

 
 

Mindfulness u policiji

Projekt je započeo u siječnju 2018. godine. Voditeljica Projekta je dr.sc. Ivana Glavina Jelaš. Projekt se odvija se na 3 razine. Na 1. razini eksperimentalno istražujemo djelotvornost kratke mindfulness intervencije na anksioznost, emocionalnu pobuđenost, kognitivne sposobnosti  i električnu moždanu aktivnost studenata Visoke policijske škole. Na 2. razini proveli smo korelacijsko istraživanje kojim se na policijskim službenicima nekoliko različitih policijskih postaja ispitala povezanost mindfulness osobine i mentalnog te fizičkog zdravlja. Na 3. razini provodimo i eksperimentalno provjeravamo MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) trening na policijskim službenicima VII. PP Zagreb, uz mjerenje različitih pokazatelja mentalnog i tjelesnog zdravlja prije i poslije Treninga.

1. razina je u tijeku provedbe. Rezultati istraživanja 2. razine pokazali su da postoji značajna negativna povezanost gotovo svih mjerenih aspekata mentalnog i tjelesnog zdravlja i mindfulnessa kao osobine.  Rezultati znanstvene validacije MBCT treninga (na prve dvije skupine policajaca) na 3. razini pokazali su statistički značajno poboljšanje gotovo svih mjerenih odrednica mentalnog i tjelesnog zdravlja policijskih službenika nakon provedbe Treninga. Treća skupina policajaca s Treningom započinje u siječnju 2019.

Cjelokupni proces 3. razine Projekta sniman je u svrhu izrade dokumentarnog filma „Mindfulness u hrvatskoj policiji“.

Ova su istraživanja provedena po prvi put na policijskih službenicima u Hrvatskoj. Jedna su od rijetkih istraživanja tog tipa u svijetu što dodatno povećava njihovu vrijednost. Najveća vrijednost Projekta je činjenica da je Savjetovalište njime dovelo novi i proaktivni pristup mentalnom zdravlju hrvatskih policijskih službenika. Njime je Savjetovalište donijelo jedan od najsuvremenijih i najboljih znanstveno dokazano učinkovitih mentalnih treninga u našu policiju te još jednom potvrdilo njegovu djelotvornost, ali na hrvatskim policajcima.

 

Različiti programi tjelovježbe i mentalno zdravlje policijskih službenika

U Strateškom programu znanstvenih istraživanja Visoke policijske škole 2018.-2023.zaveden je i projekt „Različiti programi tjelovježbe i mentalno zdravlje policijskih službenika“. Projekt započinje u ožujku 2019.