Djelatnici i suradnici

 
 

dr.sc. Ivana Glavina Jelaš – dipl. psiholog, voditeljica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, edukant iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završen 2. stupanj)

- životopis voditeljice -

Uz voditeljicu Savjetovališta, volonterski usluge savjetovanja i psihoterapije pružaju supervizanti iz kognitivno-bihevioralne i realitetne terapije. To su:

Katarina Ćurković, mag. psihologije, suradnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, supervizantica iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Petar Fabijanić, mag. psihologije, suradnik Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, supervizant iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Mina Đorđević, mag. psihologije, suradnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, supervizantica iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Anita Đuretić Bartolović, mag. psihologije, suradnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, supervizantica iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Sanja Brundić, mag. psihologije, suradnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, supervizantica iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Jurica Pačelat, mag. psihologije, suradnik Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, edukant iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Renata Mateša Dević, mag. psihologije, Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, realitetni psihoterapeut pod supervizijom

 

Djelatnici Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT), kvalificirani stručnjaci i psihoterapeuti s višegodišnjim iskustvom kao savjetnici Savjetovališta sudjeluju u njegovom radu. To su:

prof.dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević, prof. psihologije, viša stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja i supervizor

mr.sc. Nada Anić – prof. psihologije, viša stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja i supervizor

dr.sc. Dragana Markanović – prof. psihologije, viša stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja

Branka Bagarić – mag. psihologije, viša stručna suradnica Psihološkog savjetovališta Visoke policijske škole, akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja
 

 

Ostali suradnici Savjetovališta su:

Dunja Božić, mag. psihologije, Hrvatsko udruženje za bihevioralno - kognitivne terapije, Zagreb

Kruno Mahnet, policijski službenik za prevenciju, VII. PP, Zagreb

Lana Kulenović, mag. psihologije, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka

Marinela Baboselac – Marić, mag. psihologije, Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Natko Beck, dr.med., Thalassotherapia Opatija – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija

Tamara Komadina, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, PU primorsko – goranska, Rijeka

 

Životopis voditeljice Savjetovalištadr.sc. Ivana Glavina Jelaš rođena je 1. studenoga 1982. godine u Makarskoj, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije završila je 2006. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2006. do 2008. godine radila je u OŠ Luka, Sesvete, kao stručni suradnik psiholog. Paralelno s radom u školi, volontirala je u udruzi za oboljele od poremećaja u prehrani „Nada“. Od 2008. zaposlena je na Visokoj policijskoj školi kao asistent, 2012. izabrana je u nastavno zvanje predavača, a 2018. u zvanje višeg predavača. Nositelj je i samostalni izvođač nastave i vježbi na kolegijima: Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja, Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina i Policijska psihologija. Sudjelovala je i u izvođenju nastave na kolegijima Osnove statističke analize za kriminaliste i Psihologija agresivnosti. Doktorirala je 2015. godine na temu: „Povezanost temeljnih crta ličnosti s polimorfizmima gena serotoninskog i dopaminskog sustava“. Koautorica je sveučilišnog udžbenika pod naslovom „Teorije ličnosti i genetička istraživanja“ te više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je s izlaganjima na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te u kreiranju i izvođenju više stručnih seminara i tečajeva kao i organizaciji konferencija na Visokoj policijskoj školi. Recenzira radove za domaće časopise. Članica je Stručnog odbora časopisa Policija i sigurnost. Završila je 2.stupanj edukacije iz bihevioralno – kognitivne terapije. Voditeljica je projekta „Mindfulness u policiji“. Osnivačica je i voditeljica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole.

PUBLIKACIJE I ZNANSTVENA DJELATNOST

KNJIGA:

Karlović, D., Glavina Jelaš, I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. ISBN: 978-953-191-802-2.
 

 ZNANSTVENI RADOVI:

 • Glavina, I. Vukosav, J. (2011). Stres u policijskoj profesiji. Policija i sigurnost, 1, 32-46. Pregledni znanstveni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 351.74:613.6.0.2.
 • Glavina, I., Kulenović, L., Vukosav, J. (2013). Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenika. Suvremena psihologija, 2, 235-246. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1331-9264. UDK: 159.922.27.
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D., Dević, I. (2014). Adaptivni i maladaptivni načini suočavanja sa stresom kod policijskih službenika. Sigurnost, 56, 203-2011. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 0350-6886. UDK: 159.944.4:351.74.
 • Glavina Jelaš, I, Korak, D., Vukosav, J. (2014). Relationship between police officers personality traits, health and coping mechanisms. European Police Science and Research Bulletin, 10, 12-16. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1831-1857.
 • Glavina Jelaš, I., Vukosav, J., Korak, D. (2015). Dvije vrste stresora kod policijskih službenika – koji su utjecajniji? Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 484-499. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 • Vukosav,  J.,  Glavina  Jelaš,  I.,  Sindik,  J. (2015). Razlikovna obilježja agresivnog ponašanja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 425-440. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 •  Vukosav, J., Sindik, J., Glavina Jelaš, I. (2016). Ličnost počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova V. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 300-313. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-299-9.
 • Sindik, J., Glavina Jelaš, I., Vukosav, J. Povezanost agresivnosti i osobina ličnosti kod počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Policija i sigurnost, 3, 380-399. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 343(343.93).
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Karlović, D. (2018). Cloninger\'s temperament and character dimensions and dopaminergic genes: DAT1 VNTR and COMT Val158Met polymorphisms. Psychiatria Danubina.30(1):47-56.Izvorni znanstveni članak

 

STRUČNI RADOVI: 

 • Savić, D., Glavina, I., Tadić, J. (2011). Odnos dostupnosti oružja i broja ubojstava u državama s prostora bivše Jugoslavije. Policija i sigurnost, 3, 380-399. Stručni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 623.443:343.61.
 • Novosel. M., Kulenović, L., Glavina Jelaš, I. (2016). PTSP kod policijskih službenika. Policija i sigurnost, 436-455. ISSN: 1330-0229. UDK: 351.74:497.5.

 

RADOVI U POSTUPKU OBJAVE:

 • Odeljan, R., Glavina Jelaš, I., Martinjak, D. Investigative interviews with children: Police officer’s self-assessment on the quality of the interviews with children, serious crimes victims. European Police Science and Research Bulletin.
 • Maričević, Glavina Jelaš, Štrk. Analiza karakteristika kaznenog djela silovanja na području RH. Policija i sigurnost.

 

PREZENTACIJE NA KONGRESIMA, SIMPOZIJIMA I KONFERENCIJAMA: 

 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Bagarić, B., Markanović, D., Baboselac Marić, M. (2018).  „Psihološke promjene u hrvatskoj policiji – Mindfulness trening. XXI. Dani psihologije u Zadru/ 21st psychology days in Zadar. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu, 2018. (usmeno izlaganje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Bagarić, B., Markanović, D., Karlović, R. (2018). Mental and psychical health of Croatian police officers before and after the MBCT. International Conference On Mindfulness (ICM) 2018. Amsterdam: University of Amsterdam and the Radboud University Nijmegen, 2018. (poster prikaz,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Mahnet, K., Karlović, R. Psychological Counseling Center at the University Police College: new approach to mental health of Croatian police officers. 13th Alps Adria Psychology Conference. Ljubljana: Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2018. (poster prikaz,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Stavovi građana kao izvor podataka važan za poboljšanje policijske prakse. Big Data in Law Enforcement. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija. Zagreb: Visoka policijska škola, 2017. (poster prikaz,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Measurement of public perception and satisfaction with police. Innovations in Law Enforcement – Implications for Practice, Education and Civil Society, CEPOL. Budapest: National University of Public Service, 2017. (poster prikaz,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Mjerenje percepcije i zadovoljstva policijom: Upitnik ZP-2017. 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zadar:  Hrvatsko psihološko društvo, 2017. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav, J., Sindik, J., Glavina Jelaš, I. (2016). Ličnost počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2016. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Vukosav, J., Korak, D. (2015). Dvije vrste stresora kod policijskih službenika – koji su utjecajniji? Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav,  J.,  Glavina  Jelaš,  I.,  Sindik,  J. (2015). Razlikovna obilježja agresivnog ponašanja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Odeljan, R., Glavina Jelaš, I., Martinjak, D. Investigative interviews with children: Police officer’s self-assessment on the quality of the interviews with children, serious crimes victims. Global trends in law enforcement training and education, CEPOL. Zbornik sažetaka radova. Budapest: National University of Public Service, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Korak, D., Vukosav, J. (2014). Različiti izvori socijalne podrške kod policijskih službenika. XIX. Dani psihologije u Zadru/ 19th psychology days in Zadar - sažeci priopćenja. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu, 2014. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Korak, D. (2014). Gender and stress in police occupation. 11th Alps-Adria Psychology Conference. Book of abstracts. Pécs: University of Pécs. 2014. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D.,  Dević, I. (2014). Moderator and mediator effects of personality on relationship between stress and health. 11th Alps-Adria Psychology Conference. Book of abstracts. Pécs: University of Pécs. 2014.  (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav, J., Glavina Jelaš, I., Sindik, J. (2014). Razlikovna psihološka i socioekonomska obilježja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj:  Hrvatsko psihološko društvo, 2014. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D., Vukosav, J.  Kolege kao izvor socijalne podrške kod sagorijevanja policijskih službenika. (2014). 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj:  Hrvatsko psihološko društvo, 2014.  (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina, I., Dević, I., Vukosav, J. (2013). Adaptivni i maladaptivni načini suočavanja sa stresom. 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije. Knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina, I.,  Dević, I. (2012). Odnos crta ličnosti, zdravlja, stresa i mehanizama suočavanja sa stresom kod policijskih službenika. XVIII. Dani psihologije u Zadru - sažeci radova. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I., Kulenović, L. (2012.). Odnos ispitne anksioznosti i suočavanja sa ispitnim stresom. 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstava. Knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I., Stankijević, K. (2011). Suočavanje sa stresom kod policijskih službenika 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Program i sažeci priopćenja. Osijek: Društvo psihologa Osijek, 2011. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I. (2009). Prognostička valjanost prijemnog ispita na studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Odgovornost, osobna, profesionalna, društvena - Knjiga sažetaka. Split: Naklada slap, 2009. (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Brajša-Žganec, A., Glavina, I., Slunjski, E. (2006). Samopoštovanje, socijalne vještine, zadovoljstvo životom i doživljeni stres kao mogući čimbenici koji određuju kompetentnost odgajatelja. Ljudski potencijali kroz životni vijek – knjiga sažetaka.Vodice: Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Šibenik, 2006. (poster,domaćarecenzija,sažetak,znanstveni).

 

SUDJELOVANJA U IZVOĐENJU TEČAJEVA I SEMINARA:

 • Glavina Jelaš, I. Stres i upravljanje stresom kod policijskih službenika za mladež. Seminar za stručno usavršavanje policijskih službenika za mladež, Valbandon: Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, 8.-19.5.2017.
 • Glavina Jelaš, I. Stres u obavljanju posla glasnogovornika. Specijalistički seminar „Javni nastup i prezentacijske vještine“, Valbandon: Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, 10.-12.10.2017.
 • Glavina Jelaš, I. Stres i upravljanje stresom kod policijskih službenika za mladež. Seminar za stručno usavršavanje policijskih službenika za mladež, Zagreb: Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, 13.-24.11.2017.
 • Glavina Jelaš, I., Mahnet, K. Prevencija stresa kod policijskih službenika za mladež – mindfulness trening. Specijalistički tečaj za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, Zagreb: Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, 2.5.-21.6.2018.
 • Glavina Jelaš, I., Psihološke osnove komunikacije i iskazivanja. Specijalistički seminar  - Kriminalistički intervju s kooperativnim svjedocima i osumnjičenicima, Valbandon: 29.11.-02.12.2011.