Ciljevi Savjetovališta

  
 

 
Cilj Savjetovališta prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika. Budući da su naši korisnici studenti koji su najvećim dijelom policijski službenici, ciljevi podrazumijevaju jačanje njihovih akademskih vještina kao i vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla.

Dakle, ciljevi savjetovališta su:

1. Edukacija - podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju; promocija zdravih životnih stilova; rana intervencija i prepoznavanje znakova sagorijevanja i izloženosti stresu općenito; usvajanje različitih adaptivnih mehanizama suočavanja sa stresom; razvoj otpornosti i ojačavanje kognitivnih sposobnosti (pažnja, koncentracija, učenje, pamćenje) potrebnih za kvalitetno obavljanje policijskog posla kao i obavljanje akademskih zadataka

2. Znanstveno – istraživački rad - istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika i tretmana kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluiralo rad Savjetovališta

3. Prevencija - Savjetovalište djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju, kao i pružanje kratkotrajnih i dugotrajnih tretmana

4. Pružanje psihološke pomoći – individualni/grupni savjetodavni i terapijski rad s korisnicima