O nama

 
 

Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole osnovano je s ciljem poboljšanja kvalitete života naših policajaca u svojstvu studenata kao i preostalih studenata bez njihove obveze plaćanja savjetovanja i psihoterapije. Kao i na drugim visokim učilištima koja imaju ustrojena studentska savjetovališta, i naši studenti imaju jedinstvenu priliku koristiti učinkovitu i stručnu psihološku pomoć u okviru svog studija.
 


Naši ciljevi su:

  • poboljšanje kvalitete života
  • razvoj životnih i akademskih vještina (poput komunikacijskih i socijalnih vještina,    vještina ovladavanja stresom itd.)
  • poboljšanje akademske kompetencije i uspjeha
  • tretman i rješavanje trenutnih tegoba
  • prevencija razvoja psihičkih poremećaja