11th Haploid Markers Conference, Bydgoszcz, Poland

5. lipanj 2018. objavljeno u 10:02

 

   Dana 17.-19. svibnja 2018. godine u poljskom gradu Bydgoszczu održana je međunarodna konferencija pod nazivom „11th Haploid Markers Conference“, na kojoj je sudjelovala predstavnica Službe bioloških i kontaktnih vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“. Konferencija se održava svake dvije godine, a okuplja ugledne znanstvenike iz forenzičnih ustanova, istraživačkih instituta i sveučilišta diljem svijeta, te pruža iznimnu priliku za razmjenu iskustava sa stručnjacima u području analize DNA. Ovom prilikom se na konferenciji okupilo više od 200 sudionika, s održane 44 prezentacije te izloženih 60 postera. Predavanja su na konferenciji bila organizirana u nekoliko tematskih cjelina: zaključivanje porijekla osobe iz njene DNA, sekvenciranje nove generacije, forenzični slučajevi te populacijska genetika. Pored toga, izložba postera predstavljala je odličnu priliku za upoznavanje znanstvenika iz srodnih područja istraživanja te stvaranje novih kontakata kao temelja za potencijalne buduće suradnje. Istraživački DNA laboratorij Centra „Ivan Vučetić“ je predstavljen posterom „Massively parallel sequencing of whole mitochondrial DNA: Croatian population study“.

   Nove tehnologije poput sekvenciranja nove generacije, čime se bavi istraživački DNA laboratorij Centra „Ivan Vučetić, u središtu su pažnje forenzičnog svijeta, budući da omogućuju dobivanje daleko više informacija iz DNA i njihovu dublju analizu u odnosu na postojeće metode, što bi doprinijelo boljoj identifikaciji u forenzičnim predmetima. U svim prezentacijama naglasak je posebice bio na sekvenciranju DNA, i to Y kromosoma i mitohondrijske DNA, kao markera od posebne važnosti u određivanju porijekla osobe, odnosno forenzičnog traga, budući da se Y kromosom nasljeđuje isključivo po muškoj liniji, a mitohondrijska DNA po majčinoj liniji. Stečena znanja i ostvareni kontakti na ovoj konferenciji od osobite su važnosti za rad istraživačkog DNA laboratorija, a time i Službe bioloških i kontaktnih vještačenja Centra „Ivan Vučetić“, te će olakšati uvođenje novih tehnologija u rutinsku forenzičnu analizu.

 

Poster predstavnice istraživačkog DNA laboratorija Centra „Ivan Vučetić“