Centru „Ivan Vučetić“ GEDNAP-ov certifikat za DNA profiliranje

25. svibanj 2016. objavljeno u 11:00

 

Dana 23. svibnja 2016. godine DNA laboratorij Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ primio je certifikate Njemačke grupe za DNA profiliranje (GEDNAP 50 i 51) za uspješno provedeno „proficiency“ testiranje za 2015. godinu. 

Početkom primjene DNA metode u području bioloških vještačenja 1998. godine, bilo je neophodno uključiti laboratorij u program neovisne, međunarodno priznate kontrole rezultata DNA analize. Jedan od najpoznatijih pružatelja takve usluge na području Europe, a i šire je Njemačka grupa za DNA profiliranje (GEDNAP), stoga je prijava DNA laboratorija za testiranje u njihovoj organizaciji bila logičan izbor.  

Osnovana 1980-tih godina od strane Njemačkog društva za sudsku medicinu pod nazivom „Stain Commission“, prvobitno za njemačko govorno područje kojoj se priključila nekolicina nizozemskih i skandinavskih laboratorija. Današnji naziv dobila je zaslugom prof. dr. Bernda Brinkmanna sa Sveučilišta u Münsteru koji je i danas voditelj programa testiranja. Naziv GEDNAP je sinonim za „proficiency“ testiranje. Riječ „proficiency“ na engleskom jeziku označava; znanje, iskustvo, vještinu, test znanja itd.

U testiranju svake godine sudjeluje više od 200 laboratorija iz 38 zemalja.

Prvo testiranje u DNA laboratoriju Centra provedeno je koncem 1998. godine i od tada se uspješno provodi jedanput godišnje. Testiranje se sastoji od dva dijela. Prvi dio obuhvaća karakterizaciju imitiranih forenzičnih uzoraka (tragovi tjelesnih tekućina na različitim podlogama slični stvarnim tragovima iz kaznenih djela, određivanje o kojoj se vrsti traga radi npr. krv, slina, sperma i sl.) i njihovu DNA analizu (utvrđivanje DNA profila). U drugom se dijelu provodi DNA analiza nespornih uzoraka osoba od kojih potječu imitirani forenzični uzorci. Svi uzorci za testiranje pripremljeni su u skladu s preporukama Međunarodnog društva za forenzičnu genetiku (ISFG).  

Svakom laboratoriju koji sudjeluje u testiranju dodjeljuje se identifikacijska oznaka kojom je zajamčena anonimnost u odnosu na ostale sudionike testa. Nadalje, za svaki dio testa dodjeljuje se korisničko ime i zaporka pomoću koje se dobiveni rezultati unose „on-line“ na mrežnoj stranici organizatora kao i pisanim putem ispunjavanjem propisanih obrazaca. Uz navedeno dostavljaju se instrumentalni zapisi (elektroferogrami) i statistički izračuni. Rezultati testiranja objavljuju se na godišnjoj radionici grupe. Za uspješno provedeno testiranje izdaju se certifikati.                  

Sudjelovanjem u „proficiency“ testiranju DNA laboratorij je od samih početaka svoga rada započeo provoditi važan dio mjera kontrole kvalitete kojim se već 17. godinu zaredom potvrđuje ispravnost standardnih laboratorijskih postupaka i rezultata DNA analize koji proizlaze iz kvalitete tih postupaka, kao i stručnih znanja i kompetencija svakog vještaka u pojedinom predmetu.
14.6.2018.Prezentacija sportskih klubova koji rade s djecom s posebnim potrebama
12.6.2018.Sajam sigurnosti i prevencije
5.6.2018.11th Haploid Markers Conference, Bydgoszcz, Poland
20.7.2016.CSI Hrvatska u National Geographic Hrvatska
11.7.2016.Vještaci Centra na radionici za analizu sigurnosnih boja na novčanicama
30.5.2016.22. godišnji sastanak ENFSI-eve radne grupe za droge
30.5.2016.Eksperti Centra "Ivan Vučetić" na međunarodnoj konferenciji "Secure Identification 2016"
30.5.2016.Još jedna prezentacija sustava AFIS
25.5.2016.Centru „Ivan Vučetić“ GEDNAP-ov certifikat za DNA profiliranje
24.5.2016.Nadzor akreditacije Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
23.5.2016.Prezentacija sustava AFIS-a prozvođača „ SAFRAN“ u Centru "Ivan Vučetić"
17.5.2016.Budući doktori znanosti na nastavi i vježbama u Centru „Ivan Vučetić“
17.5.2016.Godišnja skupština ENFSI-a
16.5.2016.Projekt "Istražujem svijet znanosti i inovacija" u Centru
10.5.2016.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ bogatiji za tehnologiju sekvenciranja nove generacije (NSG)
9.5.2016.Tečaj na temu novih tehnologija iz područja otkrivanja krivotvorenih isprava
6.5.2016.Preventivo-edukacijska radionica Centra u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ u Posavskim Podgajcima
27.4.2016.Priznanje Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
26.4.2016.Forenzično utvrđivanje udaljenosti pucanja
26.4.2016.Nova knjiga „Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena"


str.: 1 od 2. Ukupno: 29 zapisa.