Forenzika digitalnih zapisa

  

Razvojem računala u drugoj polovini prošloga stoljeća, ona postupno postaju bazom podataka ljudskih aktivnosti, dok je naglim razvojem osobnih računala, pojavom Interneta te konvergencijom računarstva, telekomunikacije i multimedije, taj trend još i dodatno porastao. Samim time informacija se polako ali sigurno transformira iz analognog u digitalni svijet, gdje se danas većina informacija stvara, procesuira i pohranjuje. Od 2002. godine, kad je količina podataka u digitalnom obliku prvi put premašila količinu podataka u analognom obliku, do danas ukupna količina digitalno pohranjenih podataka porasla je 16 puta te nastavlja trend udvostručavanja svakih 40 mjeseci.

Svijet digitalne informacije, osim tehnološke i ekonomske prednosti, donosi nove mogućnosti i izazove pred osobe koje se bave kriminalom, a time i pred istražitelje i forenzičare. Kao odgovor na izazove digitalnoga društva, razvijene su znanstvene metode za očuvanje, sakupljanje, validaciju, identifikaciju, analizu, interpretaciju, dokumentaciju i prezentaciju digitalnih dokaza proizašlih iz različitih digitalnih izvora, često kriminalne prirode, koje jednim imenom možemo nazvati digitalna forenzika.

Izazovi digitalne forenzike nisu zaobišli Centar, gdje se vještače tragovi proizašli upotrebom različitih tehnologija u kojima je produkt digitalni zapis, kao što su računala, navigacijski sustavi, mobilni uređaji, multimedija te zapisi telekomunikacijskih usluga.

Potrebom za daljnjim unapređivanjem i održanjem kvalitete vještačenja, u sklopu Centra, formiran je i opremljen laboratorij za digitalnu forenziku koji zadovoljava i omogućuje provođenje vještačenja digitalnih dokaza prema svjetskim standardima.

Forenzika digitalnih zapisa obuhvaća sljedeća ispitivanja:

  • izrada forenzičke kopije
  • povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa
  • analiza i poboljšanje foto  i video zapisa