Forenzične metode

   

DAKTILOSKOPIJA


• Izazivanje papilarnih linija pomoću cijanoakrilatnih para
• Izazivanje papilarnih linija pomoću ninhidrin otopine
• Izazivanja papilarnih linija pomoću DFO otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću Amido Black otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću SPR otopine
• Izazivanje papilarnih linija na ljepljivim površinama
• Optičke pretrage (forenzično svjetlo)
• Izazivanje papilarnih linija pomoću daktiloskopskih prašaka
• Izazivanje papilarnih linija pomoću Basic Yellow otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću Thermanin otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću 1,2 IND otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću Hungarian Red otopine
• Izazivanje papilarnih linija pomoću Leuco Crystal Violet (LCV)
• Daktiloskopsko vještačenje

FORENZIČNA BIOLOGIJA

 

Detekcija polimorfizama genetskih biljega koja uključuje sljedeće postupke:

 • Analiza kromosomske DNK iz bioloških tragova humanog podrijetla (krv, kosa, dlake, sperma, epitelne stanice, sekreti, kosti, zubi i dr.), te iz nespornih (referentnih) uzoraka osoba (uzorci krvi ili stanica usne šupljine)
 • Izolacija DNK upotrebom Chelex®100, organska ekstrakcija i automatska izolacija DNK pomoću uređaja EZ1 Advanced XL
 • Utvrđivanje koncentracije humane DNK metodom lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (od engl. Real-Time PCR)
 • Umnažanje ulomaka DNK metodom lančane reakcije polimerazom (od engl. Polymerase Chain Reaction, PCR)
 • Razdvajanje umnoženih ulomaka DNK metodom kapilarne elektroforeze
 • Analiza rezultata kapilarne elektroforeze pomoću računalnog programa GeneMapper®ID-X
 • Detekcija autosomalnih genetskih biljega D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338 D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D13S317, D7S820, CSF1PO, TPOX, D5S818 i SE33
 • Detekcija genetskih biljega Y kromosoma DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385ab, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438 i DYS448
 • Unos, provjera i pretraživanje DNK profila u bazi podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom (CODIS 7.0 SP4, FBI, SAD)
 • Analiza bioloških tragova životinjskog podrijetla (krv, tkivo i dlake)
 • Međunarodna razmjena i provjera DNK profila sa svim državama članicama Interpol-a

 

Kontaktni tragovi tekstilnih vlakana

  

 • Preliminarno ispitivanje tragova tekstilnih vlakana
 • Komparativna mikroskopska ispitivanja tragova tekstilnih vlakana u prolaznom svjetlu, prolazno polariziranom svjetlu i fluorescenciji
 • IR- mikrospektrometrija
 • UV-VIS – mikrospektrofotometrija
 • Mehaničko uklapanje tekstilnih materijala

  

FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA

 • Kvalitativno određivanje droga metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje droga u komercijalnim pripravcima metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje droga u praškastim materijama i tabletama ilegalnog porijekla metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje alprazolama, diazepama, i oksazepama metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje metadona metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje buprenorfina i naloksona metodom TLC
 • Semikvantitativno određivanje THC-a u konoplji i hašišu metodom TLC
 • Semikvantitativno određivanje tetrahidrokanabinola u konoplji i hašišu u smjesama s drugim materijama metodom TLC
 • Kvalitativno određivanje droga metodom FTIR
 • Kvalitativno određivanje droga u praškastim materijama i tabletama metodom FTIR
 • Kvalitativno određivanje heroina i kokaina metodom FTIR
 • Kvalitativno određivanje amfetamina i metamfetamina metodom FTIR
 • Kvalitativno određivanje droga metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje amfetamina metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje MDMA i metamfetamina metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje heroina i kokaina metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje alprazolama i diazepama metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje metadona metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje mCPP-a metodom GC-MS
 • Kvantitativno određivanje THC-a metodom GC-FID
 • Kvantitativno određivanje heroina metodom GC-FID
 • Kvantitativno određivanje kokaina metodom GC-FID
 • Kvantitativno određivanje amfetamina i amfetaminskih droga metodom GC-FID
 • Kvantitativno određivanje amfetamina metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje heroina metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje kokaina metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje metamfetamina metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje MDMA metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje mCPP-a metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje mefedrona metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje 2C-I metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje 4-metilamfetamina metodom HPLC
 • Kvantitativno određivanje MDPV-a metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje LSD-a metodom LC-MS
 • Kvantitativno određivanje psilocina i psilocibina u gljivama metodom LC-MS
 • Kemijsko profiliranje amfetamina metodom GC-MS
 • Kemijsko profiliranje kokaina metodom GC-FID
 • Kemijsko profiliranje heroina metodom GC-FID 
 • Kvalitativno određivanje pesticida metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje diklorovosa, dnoc-a, karbofurana, malationa, endosulfana i fosalona metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje ometoata, dimetoata, terbufosa i metidationa metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje dazometa, diazinona, foksima i heptenofosa metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje bifentrina, deltametrina, lambda-cihalotrina, betacifultrina i cipermetrina metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje dikvat iona metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje klorofacinona i bromadiolona metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje imidakloprida metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje 2,4D kiseline metodom GC-MS
 • Kvalitativno određivanje 2,4DP metodom GC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje imidakloprida u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno DNOC-a u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje 2,4D kiseline i 2,4DP u praškastim i tekućim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno bifentrina, deltametrina i lambda-cihalotrina u praškastim i tekućim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje karbofurana, fosalona i endosulfana u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje dazometa u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje diklorovosa u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje bromadiolona i brodifakuma u praškastim uzorcima metodom HPLC
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje karbofurana u biološkim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje imidakloprida u praškastim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje 2,4D kiseline i 2,4DP u praškastim i tekućim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno bifentrina, deltametrina i lambda-cihalotrina u praškastim i tekućim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje karbofurana, fosalona i endosulfana u praškastim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje bromadiolona i brodifakuma u praškastim uzorcima metodom LC-MS
 • Kvalitativno određivanje klorofacinona metodom LC-MS
 • Kvalitativno i kvantitativno DNOC-a u praškastim uzorcima metodom LC-MS 
 • Enzimatske metode za preliminarno određivanje prisutnosti droge u biološkim uzorcima
 • Kvantitativno određivanje etanola u biološkim uzorcima metodom GC-FID
 • Kvalitativno određivanje droge u biološkim uzorcima metodom GC-MS
 • Kvantitativno određivanje kokaina i benzoilekgonina u biološkim uzorcimametodom GC-MS
 • Kvantitativno određivanje diazepama i nordazepama u biološkim uzorcimametodom GC-MS
 • Kvantitativno određivanje metadona, morfina, monoacetilmorfina i kodeina u biološkim uzorcima GC-MS
 • Kvalitativno određivanje droge u biološkim uzorcima metodom LC-MS/MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje THC-a, THC-COOH i THC-OH u biološkim uzorcima metodom LC-MS/MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje amfetamina, metamfetamina, efedrina, MDA, MDMA i MDE u biološkim uzorcima metodom LC-MS/MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje kokaina, benzoilekgonina, kokaetilena i metilekgonina u biološkim uzorcima metodom LC-MS/MS
 • Kvalitativno i kvantitativno određivanje buprenorfina i norbuprenorfina u biološkim uzorcima metodom LC-MS/MS  

 

FORENZIČNA KEMIJA

Vještačenje lakozapaljivih tekućina

 • Detekcija i identifikacija tragova zapaljivih tekućina  na predmetima izuzetim s mjesta događaja požara, na rukama i odjeći osumnjičenih osoba.
 • Identifikacija i klasifikacija zapaljivih tekućina
 • Utvrđivanje uzroka požara
 • Kvalitativno određivanje komponenata benzina i diesel goriva SPME-GC/MS metodom
 • Kvalitativno određivanje komponenata zapaljivih tekućina GC/MS metodom
 • Normirana metoda za određivanje prisutnosti i količine indikatora u tekućim naftnim gorivima, HRN 1110:2002 

 

Vještačenje eksploziva

 • Identifikacija vrste eksplozivne tvari (vojnoformacijski, privredni i eksplozivi kućne izrade, crni barut i bezdimni baruti) i pirotehničkih smjesa
 • Detekcija tragova eksplozivnih tvari na predmetima s mjesta događaja eksplozije kao i na  rukama,  odjeći i osobnim predmetima osumnjičenih osoba
 • Utvrđivanje vrste i načina aktiviranja eksplozivnih naprava
 • Detekcija eksplozivnih tvari i amonijeva nitrata metodom mobilne spektrometrije s ionskom klopkom-ITMS
 • Određivanje crnog baruta metodom infracrvene spektroskopije, FTIR s ATR tehnikom
 • Određivanje amonijeva nitrata metodom infracrvene spektroskopije, FTIR s ATR tehnikom
 • Određivanje pentaeritritoltetranitrata metodom infracrvene spektroskopije, FTIR s ATR tehnikom
 • Određivanje trinitrotoluena metodom infracrvene spektroskopije, FTIR s ATR tehnikom
 • Određivanje heksogena metodom infracrvene spektroskopije, FTIR s ATR tehnikom 

 

Vještačenje tragova kod prometnih nezgoda i provalnih krađa

 • Određivanje i usporedba individualnih karakteristika boja i premaza (automobilske boje, boje s alata, sprej boje itd.) – nijansa boje, morfologija, broj i raspored slojeva, kemijski sastav i uklapanje uzoraka po zajedničkim linijama loma
 • Određivanje i usporedba individualnih karakteristika fragmenata stakla – boja, karakteristike površine, debljina, indeks loma, elementni sastav i uklapanje fragmenata po zajedničkim linijama loma
 • Kvalitativna analiza guma, polimernog materijala, metala, samoljepivih traka, građevnog materijal itd. 

 

Vještačenje kemikalija i drugih tvari

 • Kvalitativna i kvantitativna analiza anorganskih i organskih tvari
 • Kvantitativno određivanje kationa (Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+) metodom ionske kromatografije
 • Kvantitativno određivanje aniona (F-, Cl-, NO2-, SO42-, NO3-, Br- i PO43- ) metodom ionske kromatografije
 • Kvalitativno određivanje rodamina B metodom UV/Vis spektrofotometrije  

 

FORENZIKA DOKUMENATA, NOVCA I RUKOPISA

 • Ispitivanje i usporedba rukopisa 
 • Ispitivanje i usporedba potpisa         
 • Ispitivanje zaštićenih dokumenata
 • NIR apsorpcija i refleksija
 • Luminiscencija
 • Ispitivanje pečata i otisaka pečata
 • Utvrđivanje tehnika izrade dokumenata
 • Nedestruktivna analiza papira
 • Utvrđivanje preinaka sadržaja na dokumentima
 • Ispitivanje utisnutih tragova
 • Ispitivanje pisaćih strojeva i otisaka pisaćih strojeva
 • Ispitivanje oštećenih dokumenata
 • Ispitivanje ukriženih poteza
 • Ispitivanje tinti i tonera
 • Kemijska analiza tinti kemijskih olovaka TLC metodom

  

FORENZIČNA BALISTIKA I MEHANSKOPIJA

 • Ispitivanje oružja
 • Klasifikacija oružja prema konstrukciji,  načinu rada, namjeni  i važećim zakonskim odredbama
 • Identifikacija razlikovnih oznaka na oružju (oznake proizvodne/robne marke, brenda/uvoznika, proizvođača,  modela, kalibra, serijskog broja, brojeva uklapanja, tormentacijskih oznaka i dr.)
 • Utvrđivanje tehničkih karakteristika i osobitosti oružja
 • Ispitivanje funkcionalnosti oružja - probna ispaljivanja
 • Ispitivanje oružja na mogućnost nekontroliranog ispaljivanja streljiva
 • Mjerenje sile okidanja oružja
 • Utvrđivanje načina izbacivanja čahura streljiva ispaljenog iz oružja
 • Ispitivanje prigušivača pucnja na oružju
 • Ispitivanje streljiva
 • Klasifikacija streljiva
 • Utvrđivanje specifičnog i nominalnog kalibra, tipa zrna, razlikovnih oznaka proizvođača na streljivu, te utvrđivanje komponenti streljiva
 • Analiza kemijskog sastava komponenti streljiva
 • Mjerenja početne brzine, izračuni kinetičke energije i penetracije zrna ispaljenog streljiva u različitim materijalima
 • Čahure, patrone i zrna ispaljenog streljiva i njihova identifikacija
 • Komparativno ispitivanje zrna streljiva
 • Komparativno ispitivanje čahura/patrona streljiva
 • Utvrđivanje općih karakteristika mehaničkih tragova mehanizma vatrenog oružja na čahurama i patronama, te užljebljenja cijevi vatrenog oružja na zrnima ispaljenog streljiva sa ciljem određivanja potencijalnog oružja iz kojega su isti ispaljeni
 • Međusobno komparativno ispitivanje spornih čahura, patrona i zrna streljiva, te komparativno ispitivanje spornih čahura, patrona i zrna streljiva sa čahurama, patronama i zrnima streljiva probno ispaljenog iz dostavljenog oružja u cilju identifikacije ili eliminacije
 • Komparativno ispitivanje spornih čahura, patrona i zrna streljiva sa čahurama, patronama, zrnima streljiva i dijelovima zrna streljiva iz Zbirke neriješenih predmeta
 • Provjera vatrenog oružja i spornog materijala kroz zbirku neriješenih predmeta pomoću automatiziranih balističkih identifikacijskih sustava „Condor Intelligent/POISC“ i „BrassTrax-3D/MatchPointPlus“ (IBIS)
 • Tragovi pucanja
 • Ditiooksamid (DTO) test  -  metoda za dokazivanje  tragova bakra
 • Natrij rodizonat (NaRho) test - metoda za dokazivanje tragova olova
 • Walker-ov test - metoda za dokazivanje tragova nitrita iz baruta
 • Analiza tragova pucanja pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa s energodisperzivnim detektorom X–zraka (SEM/EDX)
 • Gonzales-ov test - metoda za dokazivanja tragova nitrata i nitrita iz baruta na silikonskim odljevcima ili brisu cijevi
 • μ- XRF analiza  tragova pucanja – metoda za dokazivanje tragova metala na instrumentu za rendgensku mikrofluorescenciju EAGLE III
 • Procjena udaljenosti pucanja
 • Utvrđivanje udaljenosti pucanja za oružje koje ispaljuje sačmeno streljivo temeljem rasapa sačme
 • Procjena udaljenosti pucanja temeljem koncentracije čestica metala koji su sadržaj inicijalne smjese streljiva pomoću instrumenta za rendgensku mikrofluorescenciju EAGLE III
 • Procjena udaljenosti pucanja utvrđivanjem tragova baruta pomoću Walker-ovog testa
 • Utvrđivanje dinamike događaja prilikom kojega je korišteno vatreno oružje
 • Utvrđivanje dinamike događaja, položaja sudionika događaja u prostoru i njihovog međusobnog položaja temeljem materijalnih tragova, podataka iz sudskog spisa kao i provođenja rekonstrukcije na mjestu događaja
 • Utvrđivanje pravca i smjera pucanja na u odnosu na strijelne ozljede te u odnosu na temelju materijalnih tragova pomoću opreme za viziranje
 • Proračun putanje zrna streljiva pomoću vanjsko-balističkog softvera
 • Izračunavanje kinetičke energije, brzine i penetracije ispaljenih zrna/fragmenata zrna/sačme streljiva, te utvrđivanje i tumačenje odbijanja - rikošetiranja ispaljenih zrna i fragmenata ispaljenih zrna/sačme streljiva

 

MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

 • Ispitivanje tragova alata - identifikacija alata kojim su načinjeni sporni tragovi na određenom materijalu vještačenja  odnosno alata pomoću kojeg je počinjeno neko kazneno djelo
 • Mikroskopski pregled cilindričnih uložaka brava i brava s lamelama i drugih zapornih mehanizama
 • Ispitivanje tragova potplata - identifikacija obuće od koje potječe sporni trag
 • Utvrđivanja smjera sila naprezanja koje su dovele do loma stakla, te utvrđivanja smjera prolaska projektila kroz staklo
 • Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina (zlato, srebro i dr.)
 • Restitucija oznaka na metalima – metoda kojom se identificiraju uništene (ranije postojeće) oznake na metalima

 

TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

 • Vještačenje uzroka požara i eksplozija u cilju točnog utvrđivanja sredstva ili načina izazivanja požara ili eksplozije odnosno utvrđivanja tehničkog uzroka zbog kojeg je došlo do požara ili eksplozije.
 • Utvrđivanje vrste i namjene električnog uređaja
 • Utvrđivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti električnog uređaja
 • Pregled i ispitivanje električnih uređaja ili dijela električne instalacije radi utvrđivanja ispravnosti obzirom na mogućnost strujnog udara
 • Identifikacija eksplozivne naprave
 • Utvrđivanje načina aktiviranja eksplozivne naprave
 • Vještačenje elektroničke opreme za provale i krađe vozila
 • Vještačenje „skimer“ uređaja za krađe na bankomatima
 • Vještačenje uređaja za ometanje sustava za zaštitu od krađe u trgovinama
 • Vještačenje „jammera“ (uređaja za ometanje rada mobitela i drugih sličnih uređaja)
 • Ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti plinske instalacije, plinskih uređaja i postrojenja
 • Ispitivanje koncentracije CO
 • Ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti ronilačke opreme
 • Očitavanje i analiza sadržaja memorije ronilačkih računala
 • Utvrđivanje uzroka željezničkih nezgoda
 • Vještačenje nezgoda na radu i havarija

 

PROMETNA VJEŠTAČENJA

 

 • Rekonstrukcija prometne nezgode, utvrđivanje dinamike prometne nezgode, brzine vozila prije, u trenutku i nakon prometne nezgode, određivanje sudarnog položaja te prostorno-vremenska analiza prometne nezgode
 • Simulacija prometne nezgode do zaustavnih položaja vozila; postupak simulacije ponavlja se toliko dugo dok vozila ne zauzmu stvarne zaustavne položaje naznačene u očevidnoj dokumentaciji
 • Simulacija pred sudarnog kretanja vozila kako bi se utvrdili pred sudarni parametri kao što su npr. smjer kretanja vozila prije sudara, mogućnost reakcije vozača sudarnih vozila, mogućnost izbjegavanja prometne nezgode i dr. Programom PC-Crash moguće je načiniti kompletnu prostorno-vremensku analizu događaja
 • Utvrđivanje tehničke ispravnosti ili funkcionalnosti sklopova aktivne sigurnosti vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nezgode, a u slučajevima kada postoji izražena sumnja da je uzrok prometne nezgode neispravnost nekog od navedenih sklopova vozila
 • Metode ispitivanja žarulja sa žarnom niti u cilju utvrđivanja je li žarna nit sporne žarulje u trenutku prometne nezgode bila u užarenom ili u hladnom stanju, tj. je li sporno svjetlo bilo uključeno ili ne
 • Ispitivanje tragova na pneumaticima vozila provodi se nakon prometne nezgode u kojoj postoji izražena sumnja da je ista nastala kao posljedica dekompresije pneumatika nekog od kotača jednog od sudarenih vozila. Ispitivanjem se utvrđuje je li dekompresija pneumatika spornog kotača uzrok ili posljedica prometne nezgode

 

FORENZIKA DIGITALNIH ZAPISA

 

 • Izrada forenzičke kopije (akvizicija) kod uređaja koji su ugašeni („POST MORTEM“)
 • Izrada forenzičke kopije (akvizicija) kod uređaja koji su u funkciji („ŽIVA AKVIZICIJA“)
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa uređaja vezanih uz računala – tvrdi disk, USB memorije/flash memorije, CD i DVD mediji
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa memorije mobitela i SIM kartice
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa dijelova „skimmer“ uređaja
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa navigacijskih uređaja
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa memorijskih kartica
 • Povrat podataka i analiza sadržaja digitalnih zapisa drugih magnetnih medija
 • Poboljšanje i analiza video i foto zapisa korištenjem softwera „Amped Five“