Biblioteka Forenzika

 

Krajem 2013. godine osnovana je stručna kriminalistička i forenzična biblioteka pod nazivom Biblioteka Forenzika.

Biblioteka Forenzika u svojim publikacijama bavi se kriminalističkom teorijom i praksom te forenzičnim znanostima kojima su obuhvaćene sve one znanosti i znanstvene discipline koje svojim zasebnim metodama, sredstvima i procesima pomažu tijelima represije u borbi protiv suvremenoga kriminaliteta, represivno i preventivno.

Forenzična znanost kolokvijalno zvana „Forenzika“ je primjena znanosti i znanstvenih metoda u okviru propisanih procedura. Ona je dio sveukupne znanosti koja se primjenjuje u procesu dobivanja zakonitih odgovora. To podrazumijeva ispitivanje, procjenu i objašnjenje materijalnih dokaza i ponašajnih karakteristika osoba, kao i stanja osoba prije, u toku i nakon počinjenja određenih radnji u pravnom postupku. Metode forenzičnih znanosti najčešće se koriste na mjestu događaja i prilikom instrumentalnog procesiranja u laboratorijima.

Knjige Biblioteke Forenzika primarno su stručnog ali i znanstvenog karaktera, napisane od kompetentnih stručnjaka na obrađenom području koji su u sadržaj knjiga sublimirali svoja znanstvena i edukacijska iskustva. Autori knjiga Biblioteke Forenzika su dokazali da su suptilni praktičari i lucidni teoretičari odnosno veliki znalci na obrađenom području te su u knjigama saželi svoju bogatu iskustvenu i teorijsku spoznaju davši na taj način veliki prilog na području kriminalistike i forenzičnih znanosti.

Knjige Biblioteke Forenzika namijenjene su ponajprije studentima koji u sklopu nastavnih kolegija izučavaju forenzičnu i kriminalističku znanost. Za knjigama biblioteke bi trebali posegnuti i kolege praktičari: suci, državni odvjetnici, odvjetnici, vještaci, policijski službenici, carinici, inspektori raznih profila i dr.

Biblioteka Forenzika djeluje u okviru  Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o., glavni urednik biblioteke je doc. dr. sc. Gordan Mršić, a zamjenica glavnog urednika prof. dr. sc. Maja Popović.

 Do sada je u Biblioteci orenzika Svoja su predavanja djelatnici Centra objavili su u pet sveučilišnih u udžbenika i to:

  1. Mršić, Gordan; Željko, Sekulić; Megi, Kujundžić; Nikolina, Dukić; Mario, Mikulić; Gršković, Branka; Uvodić, Petra; Makar, Adela; , Marijana, Macan; Siniša, Merkaš; Ivana Boričević; Korolija, Marina; Lozančić, Mateja; Ratko, Martina; Crnjac, Josip; Sanjica, Bušić; Martina, Majstorović; Štefia, Županić; Čop, Maja Jalena; Gmajnički, Ines; Houra, Tomislav; Bakulić, Lana; Bačić, Ivana; Ledić, Andrea; Risović, Andrijana; Škavić, Nevenka; Tkalac, Željka; Galeković, Jasna; Nuić, Vedran; Tomašek, Damir; Berislav, Barišić Jaman; Ferdo, Barbarić; Zoran, Ferenček; Nenad, Papić; Špoljarić, Igor; Marin, Marinović; Krnjašić, Saša; Žugaj, Saša; Mayka, Dražen; Vrdoljak, Andro; Popović, Maja, (2014) Centar Ivan Vučetić, Kniga 1, Biblioteka Forenzika; (monografija).
  2. Duško Modly, Gordan Mršić (2014): Uvod u kriminalistiku, Knjiga 2, Biblioteka Forenzika;
  3. Gordan Mršić, Jasna Galeković, Andreja Ledić, Adrijana Risović, Nevenka Škavić (2014): Forenzika dokumenata, novca i rukopisa, Knjiga 3, Biblioteka Forenzika;
  4. Duško Modly, Maja Popović, Gordan Mršić (2014): Osiguranje mjesta događaja, Knjiga 4, Biblioteka Forenzika;
  5. Duško Modly, Gordan Mršić (2015): Suvremene kriminalističke teorije, Knjiga 5, Biblioteka Forenzika;
  6. Mršić, Gordan; Željko, Sekulić; Megi, Kujundžić; Nikolina, Dukić; Mario, Mikulić; Gršković, Branka; Uvodić, Petra; Makar, Adela; , Marijana, Macan; Siniša, Merkaš; Ivana Boričević; Korolija, Marina; Lozančić, Mateja; Ratko, Martina; Crnjac, Josip; Sanjica, Bušić; Martina, Majstorović; Štefia, Županić; Čop, Maja Jalena; Gmajnički, Ines; Houra, Tomislav; Bakulić, Lana; Bačić, Ivana; Ledić, Andrea; Risović, Andrijana; Škavić, Nevenka; Tkalac, Željka; Galeković, Jasna; Nuić, Vedran; Tomašek, Damir; Berislav, Barišić Jaman; Ferdo, Barbarić; Zoran, Ferenček; Nenad, Papić; Špoljarić, Igor; Marin, Marinović; Krnjašić, Saša; Žugaj, Saša; Mayka, Dražen; Vrdoljak, Andro; Popović, Maja, (2015) Centar Ivan Vučetić - drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Kniga 1, Biblioteka Forenzika; (monografija).
  7. Gordan Mršić, Duško Modly, Maja Popović (2015): Istraživanje mjesta događaja II, Knjiga 7, Biblioteka Forenzika;
  8. Gordan Mršić, Duško Modly (2016) Operativni podsjetnik za kriminaliste (svih rangova i stručnih profila) Knjiga 8, Biblioteka Forenzika;