početna > Savjeti > Nasilje > Šport i nasilje

Šport i nasilje


Ako želimo živjeti u društvu čiji će navijači na športskim natjecanjima navijati, a ne razbijati i divljati, pravi je trenutak za osvješćivanje ovog sve većeg problema, koji to nikada nije trebao ni postati...  

Hvatanje u koštac s problemom raznih vrsta nasilja u zajednici nije samo posao mjerodavnih tijela, već društva uopće. Rješavanje toga problema zahtijeva obimne zakonske, kulturne, ekonomske i ine društvene promjene i inicijative.

Upravo na takav sveobuhvatan način treba pristupiti i rješavanju jedne od (dugo) gorućih vrsta nasilja - nasilju na športskim natjecanjima, poglavito nogometnim. Ta vrsta nasilja vjerno oslikava stanje duha nacije i svakim danom «mutira» u neke nove oblike. Stoga i «športsko nasilje» zahtijeva razne preventivne mjere, koje se ostvaruju suradnjom stručnjaka iz raznih područja – pravosuđa, policije, školstva i športa – kao i suradnjom športskih klubova, navijačkih udruga, lokalne uprave i samouprave te angažmanom javnih ličnosti radi motiviranja, odnosno, senzibiliziranja cjelokupnog građanstva.

Budući da je jedan od sastavnih dijelova športa i navijanje, koje ponekad završi i huliganskim neredima, još 2007. godine prepoznata je potreba da se djeci i mladima, budućim športašima i navijačima, na prigodan način ukaže na nešportsko i društveno neprihvatljivo ponašanje na športskim natjecanjima te da ih se počne sustavno educirati o toj problematici.

Upravo zato, kako bi se što učinkovitije suprotstavilo tom problemu, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno, policijski službenici Odsjeka za sprečavanje nereda na športskim natjecanjima u Odjelu za javni red Uprave policije Ravnateljstva policije, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim školskim športskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje provode čitav niz mjera i edukacija učenika osnovnih i srednjih škola, ali i prosvjetnih djelatnika (nastavnika, psihologa i pedagoga) te policijskih službenika u borbi protiv nasilja u športu.

Tako je u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog nogometnog saveza 11. srpnja 2007. godine u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu održan  okrugli stol na temu: „Huliganstvo i sport“. Tom je prigodom pokrenuta i suradnja sa športskim mjesečnikom za mlade „Sport Junior“, koji je sadržajno i koncepcijski prilagođen učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, športskim klubovima i nastavnicima. Cilj je časopisa "Sport Junior " popularizacija i promicanje športa kao nositelja pozitivnih vrijednosti, informiranje mladih o važnosti bavljenja športom za kvalitetan psihofizički razvoj, skretanje pozornosti učenika i njihovih roditelja na ulogu športa u prevenciji ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Mišljenje i preporuku za izdavanje mjesečnika dali su stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Gradskog ureda Grada Zagreba za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, a u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (N/N broj: 117/03, 71/06 i 43/09) mjesečnik „Sport Junior“ izradio je edukativni plakat „Stop nasilju na sportskim natjecanjima“, koji je uz sufinanciranje MUP-a tiskan u 11 tisuća primjeraka. Čak oko 830 osnovnih škola diljem Hrvatske dobilo je po deset plakata koji su postavljeni na prigodnim mjestima u centralnim i područnim osnovnim školama s ciljem educiranja djece od prvog do osmog razreda.

 

Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih


Da se s vremenom sve više pažnje posvećivalo upravo toj problematici, govore i raznovrsne aktivnosti koje je Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo i realiziralo u 2008. i 2009. godini.

Prije svega, tijekom 2008. godine u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim nogometnim savezom, sociolozima i psiholozima započela je realizacija „Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih“ edukacijom profesora u školama. Tako je u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Dugopolju, Požegi i Rovinju predstavljena knjiga: „Sport i nasilje u Europi“.

Osim ove knjige, s engleskog jezika prevedene su i brošure „Rasizam, nogomet i Internet“, „Što? Rasist“ Ja?“ i „Svi različiti, svi jednaki“ te su, uz financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje, tiskani novi plakati koji prikazuju borbu protiv nasilja, rasizma i diskriminacije. Također su izrađeni razni materijali vezani za borbu protiv nasilja.

Sve izrađene publikacije i materijali  prilagođeni su djeci od predškolske do srednjoškolske dobi te su objavljeni ili je u tijeku njihova objava na web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog školskog športskog saveza, Agencije za strukovno obrazovanje, Agencije za obrazovanje odraslih, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog nogometnog saveza i ostalih nacionalnih športskih saveza, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog saveza gluhih, strukovnih saveza u području športa te na stranicama osnovnih i srednjih škola. Plakati s temom borbe protiv nasilja, rasizma i diskriminacije distribuirani su i istaknuti i po svim policijskim upravama u Hrvatskoj te po osnovnim i srednjim školama.

Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovali su na tribinama „Edukacijom protiv nasilja na športskim i školskim igralištima s ciljem pozitivnog usmjeravanja djece u športu, međusobnim druženjem“, koje su održane u Zagrebu 17. studenog 2008. i u Šibeniku 6. svibnja 2009. godine. Na tribinama su uz predstavnike već navedenih institucija sudjelovali i predstavnici Pravobraniteljice za djecu te poznati športaši u ulozi veleposlanika školskog športa.

Vezano uz tu temu, u povodu obilježavanja Dana policije, 25. rujna 2008. godine, u Muzeju policije u Zagrebu otvorena je izložba „Zašto suparnici?“ unutar koje se krije priča o policajcima i navijačima koji su se početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, u začetku Domovinskog rata, našli u prvim redovima obrane Hrvatske. Danas, osamnaest godina kasnije, na suprotnim su stranama. Kako? Zašto? 

U povodu Međunarodnog dana muzeja, 22. travnja 2009. godine, u Muzeju Prigorja u Sesvetama otvorena je izložba „Navijači i(li) huligani“ 2009, koja govori o povijesti nogometne igre i povijesti navijanja te o današnjem trenutku u kojem se isprepleću navijanje i nogometno huliganstvo.

U sklopu sajma „Sport i nautika“ na Zagrebačkom velesajmu, 18. i 19. veljače 2009. godine, u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i Kluba navijača hrvatske nogometne reprezentacije „Uvijek vjerni“ održan je "Seminar o navijanju“ na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova te gosti i predavači iz UEFA-e i FIFA-e.

U Zagrebu, 8. i 9. lipnja 2009. godine, održana je „Međunarodna konferencija sport i nasilje u Europi“, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva unutarnjih poslova, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj na kojoj je uz profesore, nastavnike, pedagoge i druge stručne osobe iz srednjih i osnovnih škola, prisustvovalo i četrdeset policijskih službenika (tzv. spottera) iz Ravnateljstva policije i 13 policijskih uprava.

Od 16. do 23. svibnja 2010. godine održan je i Hrvatski sajam nogometa na kojem je MUP imao svoj štand s izlošcima iz Muzeja policije na temu nasilja u športu.


Početkom školske godine 2009./2010. planirana je izrada „Bontona ponašanja na športskim natjecanjima“, u što će se uključiti djeca svojim likovnim i literarnim radovima te će „Bonton“ biti implementiran u multimedijsku prezentaciju Agencije za odgoj i obrazovanje.

I tijekom športske sezone 2009./2010. Ministarstvo unutarnjih poslova će nastaviti s provedbom niza aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti na športskim natjecanjima te sprječavanja svih oblika nereda i nasilja vezanih uz šport.

Kao jedna od stvari o kojima treba početi sustavno voditi računa i uvrstiti je među ostale mjere je i potreba edukacije i obuke redara za športska natjecanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, jer oni zasigurno imaju važnu ulogu u održavanju reda na športskim natjecanjima.

Što je o "Akcijskom planu za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih" napisalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa pročitajte ovdje

U Muzeju grada Šibenika 22. listopada 2009. godine otvoreno je četvrto "uprizorenje" izložbe Muzeja policije izvan prostora MUP-a „Zašto suparnici?“. No, svaka izložba je na neki način nova jer se nadopunjuje novim izlošcima i novom filmskom građom. Šibenska postava izložbe, primjerice, nadopunjena je palicom u obliku buzdovana i bokserom (predmeti koji su oduzeti jednom riječkom navijaču i lutkom za napuhavanje koju su navijači jednog zagrebačkog kluba u znak „dobrodošlice“ jednom igraču objesili na tribine stadiona. 

Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u športu


Izaslanstvo Republike Hrvatske od 20. do 22. listopada 2009. godine sudjelovalo je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u športu, koju su organizirali EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), Vijeće Europe i Ministarstvo mladeži i sporta Republike Srbije. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Europske Unije i svih zemalja iz regije kao i predstavnici nevladinih udruga koje se bave suzbijanjem nasilja u športu. Na radionici Edukacija i rad s djecom i mladeži stručnjaci su zaključili kako nasilje postoji i u samom športu te da je većina mladih koji se bave športom doživjela neki oblik nasilja od strane trenera ili roditelja, a što se kasnije reflektira i kroz njihovo ponašanje na športskim natjecanjima u svojstvu športaša ili gledatelja. Tijekom radionica Identifikacija i procesuiranje izgrednika i Sankcije kao primjer navedene su nogometne utakmice na kojima dolazi do protupravnog ponašanja gledatelja, posebice do vrijeđanja na rasnoj osnovi ili pozivanja na mržnju, nasilje ili drugi oblik nesnošljivosti. Naime, prema službenom stavu i uputama UEFA-e sudac je dužan prekinuti utakmicu na određeno vrijeme te ako se takvo protupravno ponašanje nastavi i nakon ponovnog nastavka utakmice, dužan je trajno prekinuti utakmicu. Sudac je dužan o toj odluci konzultirati se s delegatom utakmice i rukovoditeljem osiguranja, zbog pražnjenja stadiona nakon trajnog prekida utakmice.

Sudionici konferencije su zaključili da bi se učinkovito sankcionirali počinitelji prekršaja, potrebna je učinkovita reakcija svih sudionika športskog događanja kao i pravosuđa koje treba donijeti presudu u što kraćem roku, kako bi sankcija djelovala svrsishodno i učinkovito. Iz svih izlaganja i prezentacija vidljivo je da ni jedna država nije imuna na izgrede navijača, uključujući i Englesku - koja se često navodi kao pozitivan primjer u borbi protiv huliganizma. Zaključeno je da su sve zemlje iz regije, osim Bosne i Hercegovine, donijele Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i to po uzoru na hrvatski zakon, koji je prvi takav donesen u regiji.

Republika Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja aktivno prati problematiku navijačkih izgreda i koja vrlo dinamično reagira i prilagođava zakonske propise za efikasno suzbijanje novih pojavnih oblika navijačkog huliganizma (npr. uvođenje zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima s obvezom boravka u policijskoj postaji i zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima u inozemstvu s obvezom javljanja u policijsku postaju). Također, na konferenciji u Beogradu utvrđeno je kako u zemljama sudionicama konferencije ne postoji problem rasizma na športskim natjecanjima već svojevrstan oblik nacionalizma koji je posljedica raspada bivše Jugoslavije i ratova na ovim prostorima.


Republika Hrvatska aktivno nastavlja s provedbom nacionalnog programa sprječavanja nereda i nasilja na športskim natjecanjima kroz provedbu edukativnih i preventivnih programa, ali i kroz primjenu učinkovitih zakonskih represivnih mjera i radnji.