početna > Savjeti > Nasilje > Kriminalitet na štetu djece i maloljetnika

Kriminalitet na štetu djece i maloljetnika

Zakonska podloga

Zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj propisana su određena kaznena djela u cilju pružanja odgovarajuće zaštite djeci od nedozvoljenih ponašanja kojima se zadire u njihov tjelesni integritet, zdravlje, nesmetani seksualni razvoj, sferu odgoja i harmoničnog razvoja ličnosti. Zaštita koja se pruža djeci od takvih ponašanja odraslih osoba naziva se kazneno pravna zaštita djece. Sukladno čl. 87. st. 7. dijete je osoba koja nije navršila 18. godina života.
Ukoliko policija raspolaže saznanjima da je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, u postupanje se uključuju specijalizirani policijski službenici za mladež, a osobito u slučaju sumnje na činjenje navedenih kaznenih djela, predviđenih u članku 113. Zakona o sudovima za mladež: 

Iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.):

 • kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.)
 • kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (Glava XVI.)
 • teško ubojstvo (članak 91.)
 • čedomorstvo (članak 93.)
 • sudjelovanje u samoubojstvu (članku 96.)
 • protupravno oduzimanje slobode (članak 124.)
 • otmica (članak 125.)
 • zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti (članak 127.)
 • trgovanje ljudima i ropstvo (članak 175.)
 • međunarodna prostitucija (članak 178.)
 • prenošenje spolne bolesti (članak 239.)
 • nasilničko ponašanje (članak 331.).

Iz Kaznenog zakona (NN 125/11.)

 • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.)
 • kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI.)
 • kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.)
 • kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (Glava XVIII.)
 • mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (članak 104.)
 • ropstvo (članak 105.)
 • trgovanje ljudima (članak 106.)
 • protupravno oduzimanje slobode (članak 136.)
 • otmica (članak 137.)
 • širenje i prenošenje zarazne bolesti (članak 180.).
 

Postupanje policije u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece

Postupak policije:

 • saznanje o događaju (prijava građana, škole, vrtića, liječnika, socijalnog radnika i dr.)
 • provjera istinitosti prijave
 • obavljanje  razgovora s djetetom na čiju štetu je počinjeno kazneno djelo (u nazočnosti roditelja ili skrbnika)
 • obavljanje razgovora s osobama koje imaju saznanja o događaju, a to mogu biti sljedeće osobe: članovi obitelji, rođaci, susjedi, prijatelji, škola, liječnik, socijalni radnik i dr.
 • pronalaženje tragova o izvršenom kaznenom djelu, a moguće ih je pronaći na žrtvi, počinitelju, njihovoj odjeći i obući, na predmetima kojima je izvršeno kazneno djelo te na mjestu događaja
 • vještačenje izuzetih tragova
 • kriminalistička obrada počinitelja
 • podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetniku za mladež, a za teža kaznena djela privođenje istražnom sucu 
 • obavještavanje nadležnog centra socijalne skrbi radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite.

Dobro je znati

Svatko je dužan prijaviti kažnjivu radnju počinjenu na štetu djeteta ili maloljetne osobe (članak 204. Zakona o kaznenom postupku i članak 302. Kaznenog zakona)
 • učinkovitost policije ovisi o proteku vremena od saznanja o kaznenom djelu pa je stoga potrebno žurno obavijestiti policiju o svakom saznanju o neprihvatljivom ponašanju na štetu djece i maloljetnih osoba
 • po saznanju da se dogodilo kazneno djelo na štetu djeteta ili maloljetne osobe ne dirati predmete kojima je izvršeno kazneno djelo i ne kretati se po mjestu događaja jer se tako mogu uništiti tragovi i dokazi protiv počinitelja
 • ukoliko je dijete fizički ili seksualno zlostavljano odvedite ga liječniku radi pružanja zdravstvene pomoći i evidentiranja povreda
 • roditelj čini prekršaj protiv javnog reda i mira ukoliko njegovo dijete koje nije navršilo 14 godina života počini prekršaj, koje je posljedica propusta u odgoju i nadzoru ili ukoliko ga potiče na činjenje prekršaja
 • roditelj, posvojitelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta čini kazneno djelo (članak 177. stavak 2. Kaznenog zakona)
 • tko zlostavi dijete ili ga prisili na pretjerani rad ili rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, na prosjačenje ili ga navodi na drugo ponašanje koje je štetno za njegov razvoj ili na drugi način grubo povrijedi djetetova prava, čini kazneno djelo (članak 177. stavak 2. Kaznenog zakona)
 • ako se zbog kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka dijete odalo prosjačenju, prostituciji ili drugim oblicima društveno neprihvatljivog ponašanja, ili je prouzročena teška tjelesna ozljeda djeteta, počinitelj  čini kazneno djelo (članak 177. stavak 3. Kaznenog zakona).
 

Primjena odredbe o propuštanju roditeljske skrbi i zabrani noćnih izlazaka djeci mlađoj od 16 godina

Postupak policije:

 • zapažanje maloljetne osobe na javnom mjestu u vremenu od 23 do 5 sati
 • ukoliko se utvrdi da se radi o osobi mlađoj od 16 godina bez pratnje roditelja, dovodi ju se u prostor policije
 • pozivanje roditelja u prostor policije radi preuzimanja djeteta
 • policijski službenik upozorava roditelja o njegovim propustima
 • policijski službenik upoznaje roditelja da buduće propuštanje skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti
 • ukoliko roditelj odbije pristupiti u policijski prostor radi preuzimanja djeteta, dijete će preuzeti socijalni radnik
 • policija o svakom slučaju kršenja čl. 95. Obiteljskog zakona obavještava centar za socijalnu skrb
 • roditelju koji ne skrbi o (štetnom) druženju djeteta ili njegovim noćnim izlascima, centar za socijalnu skrb može sukladno Obiteljskom zakonu izreći neku od mjera za zaštitu dobrobiti djeteta:
  • mjera upozorenja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta
  • mjera nadzora roditeljske skrbi
  • mjera oduzimanje prava roditelju da živi sa svojom djecom i odgaja ih.

Dobro je znati

 • čl. 95. Obiteljskog zakona:
  • roditelji radi dobrobiti svog maloljetnog djeteta, sukladno s njegovom dobi i zrelosti, imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovom druženju s drugim osobama
  • roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez njihove pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje
  • noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati
 • svrha nije "policijski sat" prema osobama mlađim od 16 godina, već pomoć i podrška roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece
 • roditelj uvijek mora znati s kime se njegovo dijete druži i kako provodi slobodno vrijeme
 • radi nepoštivanja ove odredbe roditelji mogu prekršajno i kazneno odgovarati.
 
 

Znakovi koji upućuju na odgojno zapušteno, zanemareno ili emocionalno zlostavljano dijete

Što je emocionalno zlostavljanje?

 • Obrazac ponašanja roditelja koji poručuje djeci da su bezvrijedna, nevoljena, neželjena, da vrijede jedino kao sredstvo zadovoljenja tuđih potreba ili da su ozbiljno ugrožena fizičkim ili psihičkim nasiljem.  Ovi postupci štete emocionalnom razvoju djece.

Neki znakovi koji upućuju na emocionalno zlostavljanje

 • strah i tjeskoba
 • bespomoćnost
 • agresivnost
 • hipersenzibilnost
 • apatija
 • nisko samopouzdanje
 • gubitak apetita
 • regresivno ponašanje
 • osjećaj krivnje
 • noćno mokrenje
 • smetnje pažnje i koncentracije
 • destruktivnost u odnosima
 • poremećaji spavanja, govora
 • prisilne radnje i misli
 • histerični ispadi
 • negativne izjave o sebi
 • sramežljivost i pasivnost
 • zaostajanje u fizičkom, mentalnom i emocionalnom razvoju
 • izostajanje s nastave bez razloga
 • slab školski uspjeh
 • nesudjelovanje roditelja u cijepljenju, sistematskim pregledima
 • nesuradnja roditelja sa školom
 • u komunikaciji sa školskim osobljem roditelj isključivo govori o sebi, a ne o djetetu
 • na roditeljskim sastancima roditelj omalovažava dijete zbog svojih problema
 • u prisustvu druge djece ili školskog osoblja roditelj degradira dijete
 • roditelj ne usvaja djetetove želje za sudjelovanjem u školskim aktivnostima
 • samodestruktivno ponašanje
 • okrutnost prema drugome
 • prezahtjevnost
 • promjene životnih stavova.
 
 

Znakovi koji upućuju na fizički zlostavljano dijete

Što je fizičko zlostavljanje?

 • Kada roditelj ili skrbnik djetetu namjerno nanose tjelesne ozljede ili to ne sprječavaju. 

Neki znakovi koji upućuju na fizičko zlostavljanje

 • tragovi ugriza
 • neobične modrice
 • razderotine
 • opekline
 • česte nesreće ili povrede
 • frakture na neobičnim mjestima
 • promjene boje kože
 • povrede, otekline na licu i ekstremitetima
 • izbjegavanje fizičkog kontakta s drugima
 • zaplašenost ili zabrinutost kada druga djeca plaču
 • prikrivanje povreda odjećom (npr. dugi rukavi)
 • daje različite verzije o nastanku povreda
 • izgleda uplašeno kada se spominje roditelj
 • često kasni ili je odsutno s nastave
 • dolazi rano u školu, a nakon nastave nerado odlazi kući
 • ima problema u druženju s vršnjacima
 • malo poštuje druge
 • žali se i rado prepušta drugima da rade umjesto njega
 • igra se agresivno i često ozljeđuje vršnjake
 • bježi od kuće
 • tuži se na bol pri pokretu ili kontaktu
 • povjerava se o zlostavljanju
 • loš uspjeh u školi
 • noćna mokrenja
 • kašnjenje motoričkog razvoja
 • poremećaji prehrane
 • poremećaji u ponašanju
 • nisko samopoštovanje
 • depresivnost
 • agresivnost
 • suicidalnost.
 

Znakovi koji upućuju na seksualno zlostavljano dijete

Što je seksualno zlostavljanje?

 • Niz aktivnosti, od nasilnog i nenasilnog spolnog odnosa ili s njim izjednačene spolne radnje, neprimjerenog dodirivanja do udvaranja odrasle osobe, navođenja ili primoravanja djeteta da gleda filmove, časopise, slike i slične materijale s pornografskim sadržajima, samozadovoljavanja pred djetetom, pokazivanja genitalija djetetu, izlaganja djeteta da golo pozira odraslim osobama, sve do uhođenja djeteta kada se kupa ili presvlači. 

Neki znakovi koji upućuju na seksualno zlostavljanje

 • otežano hodanje ili sjedenje
 • ozljede u genitalnom / analnom području
 • bolovi prilikom mokrenja
 • osjećaj gušenja
 • česte psihosomatske smetnje / glavobolje, bolovi u trbuhu
 • razderana odjeća
 • umrljano ili zakrvavljeno rublje
 • bol i svrbež u genitalnom području
 • venerične bolesti, osobito u pubertetu
 • ozljede na grudima, bradavicama, ispod trbuha
 • iznenadno gubljenje ili dobivanje na tjelesnoj težini
 • često tuširanje
 • iznenadno odbijanje djeteta da ode negdje ili bude s nekim
 • neadekvatno izražavanje osjećaja
 • pokušaj djeteta da bude nevidljivo
 • oblačenje koje puno otkriva ili "naslage" odjeće na djetetu
 • seksualni "ispadi"
 • poremećaj u ponašanju
 • ljutnja, tjeskoba, bespomoćnost
 • strah od odlaska kući nakon škole, strah od mraka i odlaska u krevet
 • strah od fizičkog kontakta
 • strah od zatvorenih vrata, kupaonice, tuša i soba sa samo jednim vratima
 • loš uspjeh u školi
 • plač i depresija
 • osjećaj zbunjenosti i izdaje
 • suicidalno ponašanje
 • samoozljeđivanje
 • konzumiranje droge i alkohola
 • poremećaji u prehrani
 • bježanje od kuće
 • sklonost rizičnim situacijama.
 
 

Kako prepoznati opasnost od emocionalnog zlostavljanja

Savjeti djeci

 • povjeri se odrasloj osobi koja ti je draga i u koju imaš povjerenja
 • imaš pravo na izbor obrazovanja i pravo na zapošljavanje u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti
 • možeš tražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim ustanovama
 • nisi kriv za neprimjereno ponašanje odraslih osoba
 • ne gledaj neprimjerene sadržaje na televiziji.

Savjeti roditeljima

 • pokažite djetetu da ga volite i poštujete
 • pružite djetetu osjećaj sigurnosti
 • ne vrijeđajte dijete
 • pohvalite dijete kada to zaslužuje
 • dužni ste se brinuti o tome s kime se vaše dijete druži i kako provodi svoje slobodno vrijeme
 • dužni ste uzdržavati dijete i u slučajevima kada ne živi s vama
 • dužni ste se brinuti o zdravlju, higijeni, školskim i egzistencijalnim potrebama svoga djeteta
 • ako dijete živi odvojeno od jednog ili oba roditelja, ima pravo na susrete i druženja s roditeljima, osim u slučajevima kada je roditelju to pravo oduzeto
 • dijete predškolske dobi ne smije se ostaviti bez nadzora odrasle osobe
 • ne dozvolite djeci da na televiziji gledaju sadržaje neprimjerene njihovom uzrastu jer to loše utječe na dječju psihu.
 
 

Kako prepoznati opasnost od fizičkog zlostavljanja

Savjeti djeci

 • obavezno se o neprimjerenom ponašanju odrasle osobe ili drugog djeteta povjeri roditelju, drugoj osobi od povjerenja ili policiji
 • zlostavljanje nije tvoja krivnja
 • zlostavljanje se može dogoditi bilo gdje i bilo kada
 • neprimjereno se mogu ponašati i tebi bliske osobe
 • o svakom izlasku, o tome gdje ideš i kada ćeš se vratiti, obavijesti odraslu osobu koja se brine o tebi
 • možeš tražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim ustanovama.

Savjeti roditeljima

 • pronađite vremena za svoje dijete i pažljivo slušajte što priča o svojim strahovima i brigama
 • treba vjerovati da dijete govori istinu sve dok se ne utvrdi suprotno
 • dajte djetetu podršku kada to očekuje
 • pokažite djetetu da ga volite i poštujete
 • pružite djetetu osjećaj sigurnosti
 • ne vrijeđajte dijete
 • naučite dijete razlikovati prihvatljivo od neprihvatljivog ponašanja
 • discipliniranje, a ne kažnjavanje
 • pohvalite dijete kada to zaslužuje
 • poučite dijete kako da se brani u slučaju opasnosti.
 
 

Kako prepoznati opasnost od seksualnog zlostavljanja

Savjeti djeci

 • imaš pravo reći što ti se događa
 • povjeri se odrasloj osobi koja ti je draga i u koju imaš povjerenja
 • ako te odrasla soba ili starije dijete želi dodirivati na način koji tebe uznemiruje ili ti je neugodno, ili želi da ti njih diraš, reci "NE"
 • zlostavljanje nije tvoja krivnja
 • zlostavljanje se može dogoditi bilo gdje i bilo kada, a zlostavljač može biti svatko 
 • neprimjereno se mogu ponašati i tebi bliske osobe
 • o svakom izlasku, o tome gdje ideš i kada ćeš se vratiti, obavijesti odraslu osobu koja se brine o tebi
 • nikada ne primaj slatkiše ili poklone od nepoznatih osoba, bez obzira kako se oni prijateljski ponašali ili izgledali
 • ako te netko prisiljava da činiš stvari koje ne želiš, možeš glasno vikati, udarati ga i braniti se ili učiniti bilo što da pobjegneš
 • obratite pozornost na osobe koje vas bez vašega pristanka snimaju na plaži i o tome se povjerite roditeljima
 • kažnjiv je spolni odnošaj s djetetom mlađim od 14 godina
 • kažnjivo je s maloljetnom osobom koja nije navršila 16 godina živjeti u zajednici koja po svome sadržaju odgovara bračnoj zajednici odraslog muškarca i žene
 • nisi kriv za neprimjereno ponašanje odraslih osoba
 • nemoj organizirati susrete s nekim s kim si se upoznao putem interneta
 • nikad ne odgovaraj na e-mail ili SMS poruke koje su nepristojne, sugestivne ili se zbog njih osjećaš nelagodno
 • ne otkrivaj svoju lozinku, jer postoji mogućnost seksualnog zlostavljanja preko Interneta 
 • ne otkrivaj informacije o svom pravom identitetu i o identitetu roditelja, svojoj adresi, školi koju pohađaš 
 • nikad ne nastavljaj razgovor zbog kojeg se osjećaš nelagodno ili koji postaje previše osoban
 • nikad ne šalji fotografiju niti opis sebe ili članova obitelji.

Savjeti roditeljima

 • pažljivo slušajte dijete kada vam želi reći kako se osjeća i ne prekidajte ga
 • ohrabrujte dijete da ispriča svoju priču
 • izbjegavajte reakciju osude, šoka ili razočarenja
 • treba vjerovati da dijete govori istinu sve dok se ne utvrdi suprotno
 • dajte djetetu podršku kada to očekuje
 • treba paziti na osobe koje daruju vaše dijete poklonima iako za to nema nekog povoda
 • vodite računa tko i zašto snima vaše ili tuđe dijete
 • saznajte što više o osobama koje vam čuvaju djecu
 • naučite dijete da je ispravno odbiti sve za što misli da je loše
 • objasnite djeci razliku između dobrih i loših tajni
 • vodite računa o seksualnom odgoju vašega djeteta
 • naučite dijete da ga nitko ne smije dirati po spolnom organu
 • poučite dijete kako da se brani u slučaju opasnosti
 • ne ostavljajte dijete tamo gdje ne želi biti
 • ne ostavljajte dijete samo sa sumnjivim osobama
 • uputite dijete o informacijama koje se ne smiju davati putem Interneta
 • nadzirite dijete dok se služi Internetom.
 

Sobe prilagođene za razgovor s djecom

U cilju sprečavanja dodatne viktimizacije kao i suzbijanja seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te postizanja standarda zemalja članica Europske unije i standarda propisanih Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH poduzelo je određene aktivnosti kako bi se omogućilo da se razgovori s djecom žrtvama kaznenih djela, prvenstveno žrtvama seksualnih kaznenih djela, obavljaju u posebno prilagođenim i uređenim prostorijama.

Ministarstvo unutarnjih poslova za sada je osiguralo i opremilo 15 policijskih prostorija u većim hrvatskim gradovima u kojima bi se trebali obavljati obavijesni razgovori s djecom i maloljetnicima žrtvama kaznenih djela.

 Kome se obratiti za pomoć

Ukoliko prepoznaš neke od navedenih znakova i ne znaš kome se obratiti za pomoć i zaštitu, znaj da postoje stručne osobe koje ti mogu pomoći, jer mi smo tu radi tebe.

Pomognite djeci i ne okrećite glavu, jer šutnjom postajete sudionici u zlostavljanju.

18. studeni - Treći Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja

Trećim Europskim danom zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja nastavljaju se aktivnosti vezane uz odluku Odbora ministara Vijeća Europe o pokretanju kampanje zaustavljanja seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“ (engl. One in five). Taj dan obilježava se 18. studenog, a u javnosti je kampanja prepoznatljiva kao „Kiko i ruka“ u sklopu koje je nastao edukativni crtić i slikovnica „Kiko i ruka“ koji naglašava zabranu bilo kakvog dodirivanja donjeg rublja djece.

Materijali:

Ove godine ciljevi kampanje su podizanje svijesti javnosti o potrebi preveniranja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te javne diskusije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja kao i potrebi prevencije i suzbijanja stigmatizacije žrtava. Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, poznatija kao Lanzarote konvencija, zahtjeva kriminalizaciju svih oblika spolnih delikata na štetu djece, a Republika Hrvatska je jedna od 42 zemlje koja je Konvenciju potpisala i ratificirala. Ovogodišnji cilj kampanje je motivirati i druge zemlje da pristupe potpisivanju i ratifikaciji Konvencije. 

Na stranicama Vijeća Europe nalaze se kratki filmovi i drugi materijali namijenjeni djeci, roditeljima ali profesionalcima koji rade s djecom. Kratki filmovi namijenjeni djeci različitih dobnih skupina na djeci prepoznatljiv način ilustriraju različite oblike nasilja i načine na koji se djeca mogu zaštiti.

U slučajevima spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, uključujući i zlouporabe djece putem suvremenih tehnologija i interneta postupaju posebno educirani policijski službenici za mladež koji  s posebnim obzirom postupaju prema djeci žrtvama i kojima se građani mogu s povjerenjem obratiti.

U cilju zaštite mladih osoba od sve prisutnijih zlouporaba putem interneta najvažnije je osvještavanje djece o rizicima internetskih i drugih on-line komunikacija kako bi sama djeca samozaštitnim ponašanjem onemogućila počinitelje u njihovim pokušajima i namjerama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.