početna > Savjeti > Nasilje > Nasilje u obitelji > Sudionici nasilja u obitelji

Sudionici nasilja u obitelji

Sudionici nasilja u obitelji mogu biti svi članovi obitelji.

Članovi obitelji sukladno čl. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji su:

  • žena i muškarac u braku, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih
  • žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici, djeca svakog od njih i njihova zajednička djeca
  • srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja
  • srodnici po krvi u pobočnoj lozi zaključno s trećim stupnjem
  • srodnici po tazbini zaključno s drugim stupnjem u bračnoj i izvanbračnoj zajednici
  • osobe koje imaju zajedničku djecu
  • skrbnik i štićenik
  • udomitelj, korisnik smještaja u udomiteljskoj obitelji i članovi njihovih obitelji dok takav odnos traje
  • i žena i muškarac koji su živjeli zajedno u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, djeca svakog od njih i njihova zajednička djeca, ukoliko su nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice povod sukoba bili bivši bračni ili izvanbračni odnosi.

Sukladno čl. 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji odredbe ovog Zakona na odgovarajući način se primjenjuju na osobe koje prema posebnom propisu žive u istospolnoj zajednici.  

Članovi obitelji prema odredbama čl. 87. Kaznenog zakona
su: bračni i izvanbračni drug ili istospolni partner, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnik po krvi u ravnoj lozi, srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja, posvojitelj i posvojenik.
 
Bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.