početna > Savjeti > Nasilje > Nasilje u obitelji > Zaštitne mjere i mjere opreza

Zaštitne mjere i mjere opreza

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji počinitelju nasilja u obitelji može se izreći novčana kazna i kazna zatvora te zaštitne mjere.

Prema čl. 11 istog Zakona sud može izreći sljedeće zaštitne mjere:

  • obavezni psihosocijalni tretman
  • zabranu približavanja žrtvi nasilja
  • zabranu uhođenja ili uznemiravanja osobe izložene nasilju
  • udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora
  • obavezno liječenje od ovisnosti
  • mjera oduzimanja predmeta.


Sud može izreći zaštitne mjere na zahtjev osobe izložene nasilju u obitelji, policije ili po službenoj dužnosti. Navedene zaštitne mjere na prijedlog osobe izložene nasilju ili ovlaštenog tužitelja mogu se primijeniti i prije pokretanja prekršajnog postupka ali uz prethodnu suglasnost žrtve, pri čemu je sud u obvezi odluku o primjeni zaštitne mjere donijeti odmah a najkasnije u roku od 24 sata od podnošenja prijedloga.

Prema čl. 65 Kaznenog zakona sud prema počinitelju može izreći sigurnosne mjere: obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti, obvezan psihosocijalni tretman, zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, zabrana približavanja, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora.

Počinitelju nasilnog kaznenog djela sud i državni odvjetnik mogu sukladno članku 98. Zakona o kaznenom postupku izreći i mjere opreza: zabrana približavanja određenoj osobi, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom, zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe i/ili udaljenje iz doma.

Sukladno čl. 130.6 Prekršajnog zakona, policijski službenici mogu na mjestu događaja počinitelju nasilja u obitelji naredbom odrediti privremenu mjeru opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja odnosno zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom. Navedena mjera može se izreći u trajanju do 8 dana.